Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.
Blogikirjoitukset vuodelta 2008
Suosademetsät ovat globaali ilmastokysymys - 1.1.2008
Tropiikin suosademetsät ovat saaneet osakseen huomiota viimeisen parin vuoden aikana ilmastokeskusteluissa. Silti niiden merkitys ilmastonmuutoksen kannalta on edelleen liian heikosti tunnettu. Tämä...
Ruotsi aikoo nostaa uusiutuvan energian osuutta tuulivoimalla - 22.1.2008
Ruotsin energiaviranomainen, Energimyndigheten, lisäisi maan tuulivoiman tuotantoa tuntuvasti. Energimyndighetenin maan hallitukselle antaman esityksen mukaan tuulivoimalla tulisi vuonna 2020 tuottaa...
Komission ilmastopaketti tehostaa päästökauppaa ja lisää uusiutuvaa energiaa - 28.1.2008
Euroopan komissio julkaisi 23.1 esityksensä EU:n ilmastopolitiikan toteuttamisesta seuraavan 12 vuoden aikana. Komission ilmasto- ja energiapaketti konkretisoi Eurooppa-neuvoston viime maaliskuussa...
Kioton pöytäkirjan joustomekanismien käyttö Suomessa - 1.2.2008
Komission ehdotus energia- ja ilmastopaketiksi merkitsee päästökauppasektorin ja ei-päästökauppasektorin päästötaseiden tarkastelun erottamista jatkossa entistä selvemmin toisistaan....
Päästöjen vähentäminen liikennesektorilla - 1.2.2008
Komission tuore ilmastonmuutosta hillitsevä toimenpidepaketti tuo liikennesektorille melkoisia haasteita tulevina vuosikymmeninä. Liikenteen energiankulutus ja samalla hiilidioksidipäästöt ovat 1990-...
Energian säästö rakennuksissa - 1.2.2008
EU komission energia- ja ilmastopaketti asettaa Suomelle entistä tiukemmat päästötavoitteet, ja tämä on vasta alkua. Tehokkain tapa edetä tavoitteisiin on säästää rakennuksissa käytettävää energiaa,...
Hiilen talteenotto ja varastointi Suomessa - 1.2.2008
Fortumin mielestä Suomen kannattaa olla mukana kehittämässä hiilen talteenottoa ja varastointia (Carbon capture and storage, CCS), koska sillä on edellytyksiä tulla merkittäväksi teknologiaksi...
Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti Itämeren alueella - 14.2.2008
Ilmaston lämpeneminen tuntuu Itämeren ja sitä ympäröivien valtioiden alueella keskimääräistä voimakkaammin. Samaan aikaan kun maailman keskilämpötila on noussut 0,75˚C Itämeren alueella lämpenmistä...
Ilmastotieteen uranuurtaja Bert Bolin kuollut - 20.2.2008
Ruotsalainen professori Bert Bolin tunnettiin ilmastonmuutostutkimuksen pioneerina, kivenkovana tiedemiehenä sekä peräänantamattomana yhteiskunnallisena vaikuttajana. Bolin muistetaan jo vuodelta...
Ilmastonmuutos supistaa Euroopan lintulajistoa - 25.2.2008
Voimakas ilmastonmuutos tulee supistamaan Euroopan pesimälinnuston levinneisyysalueita jopa viidenneksen. Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen kolmella asteella siirtää lintujen nykyisiä...
Liikenteen polttoaineeksi tarvitaan monipuolisia ratkaisuja - 1.3.2008
Meillä kaikilla – niin yksittäisillä kansalaisilla, yrityksillä kuin valtioillakin – on käsissämme valtava energiahaaste. Energian tarve kasvaa arviolta 50 % seuraavien 25 vuoden kuluessa. Samaan...
Liikenteen polttoaineen kulutuksen kasvu täytyy taittaa - 1.3.2008
On hyvin todennäköistä, että öljyn tuotanto ei pysty seuraamaan kulutusta seuraavien 10-15 vuoden aikana. Fossiilista öljyä korvaaville polttoaineille syntyy erittäin voimakas kysyntä....
Ruotsi lähtee tavoittelemaan päästöjen nollaamista - 10.3.2008
Parlamentaarinen ilmastokomitea Ruotsissa esittää, että maan tulisi tavoitella kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 75-90 prosentilla vuosisadan puoliväliin mennessä. Tavoite johtaisi edelleen lähes...
Tuulivoima on Euroopan voimakkaimmin kasvava energiantuotantomuoto - 19.3.2008
Tuulivoimakapasiteetti jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2007. European Wind Energy Association, EWEA:n mukaan uusia tuulivoimaloita rakennettiin Euroopassa viime vuonna enemmän kuin mitään muita...
Ilmastopolitiikka ja Yhdysvaltain presidentivaalit - 1.4.2008
Yhdysvaltoja kahdeksan viime vuotta johtanut presidentti Bushin hallinto ei ole osoittanut juurikaan kiinnostusta kansainvälistä tai kotimaista ilmastopolitiikkaa kohtaan. Kansainvälinen yhteisö...
Jo neljä valtiota on sitoutunut ilmastopäästöjensä nollaamiseen - 9.4.2008
Hiilineutraali tulevaisuus ei ole enää vain villi tulevaisuuden visio vaan yhä useammin tämän päivän reaalipoliittinen tavoite. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kokouksessa maaliskuussa avattiin uusi...
Kunnat ovat Ruotsissa valtiotakin aktiivisempia ilmastonmuutoksen torjunnassa - 20.4.2008
Monet kunnat Ruotsissa ovat ottaneet valtiotakin aktiivisemman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ruotsalaisen Naturskyddsföreningen-järjestön kyselyn mukaan kunnat tavoittelevat keskimäärin 30...
Komissio toteaa ilmastonmuutoksen uhkaavan kansainvälistä turvallisuutta - 28.4.2008
Viljelykelvottomiksi kuivuvat maa-alueet, pula juomavedestä, pienenevät sadot ja kasvava ympäristöpakolaisten määrä ovat tuoneet ilmastonmuutoksen myös keskusteluihin kansainvälisestä...
Ilmastonmuutos ja ruokavalinnat - 1.5.2008
Kasvihuonekaasujen aiheutuminen kytketään usein tuotantoon, ja useimmiten teolliseen tuotantoon. Viime kädessä lähes kaikki tuotanto riippuu kuitenkin kulutuksesta. Ruokailu on asumisen ja...
Viisi kuntaa lähtee vähentämään päästöjä yritysjohtajien tuella - 8.5.2008
Viidessä kunnassa Suomessa on aloitettu kunnan ilmastopäästöihin pureutuva hanke. Kuntien, yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä käynnistetyssä hankkeessa seurataan tarkasti kunnan...
Kasvihuonekaasujen pitoisuudet jälleen huippulukemissa - 28.5.2008
Merkittävimpien kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ilmakehässä ovat yltäneet jälleen huippulukemiin. Hiilidioksidinpitousuus nousi vuoden aikana 2.4 ppm (parts per million),...
UNICEF: Maailman köyhät lapset ilmastonmuutoksen uhreja - 30.5.2008
Ilmastonmuutoksen uhrit näyttävät pääsääntöisesti olevan siihen kaikkein vähiten osallisia. Ilmastonmuutoksen seurauksien tuntuminen vakavimmin köyhissä maissa on jo ymmärretty kansainvälisissä...
Amerikkalaiset tiedemiehet ja ekonomistit vaativat päästövähennyksiä - 9.6.2008
Yhdysvaltalaiset tiedemiehet ja ekonomistit vaativat senaatilta reippaita päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Yli 1700 maan johtavaa tiedemistä ja ekonomistia on allekirjoittanut...
Meret lämpenevät odotettua nopeammin - 25.6.2008
Uusimman tutkimuksen mukaan maailman meret ovat lämmeneet peräti tuplasti nopeammin kuin tähän asti on oletettu. Meriveden lämmetessä tapahtuu lämpölaajenimista, mikä tarkoittaa veden tilavuuden...
IEA: Päästöjen puolittaminen kustantaa prosentin maailman BKT:sta - 30.6.2008
International Energy Agency - energiajärjestön uusin julkaisu selvittää miten energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt voidaan puolittaa ja mihin hintaan. Energiajärjestön mukaan 1,1...
Ilmastoepäoikeudenmukaisuus kolkuttaa kristityn omaatuntoa - 1.7.2008
Ilmastonmuutos on paitsi ympäristöongelma, myös vakava ihmisoikeuskysymys. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat rajuimpia siellä, missä ihmisten toimeentulo on ennestäänkin haavoittuvinta. Miljoonat...
Yhdysvaltalainen ilmastotutkija vaati lobbareita tilille - 22.7.2008
Yhdysvaltalainen tunnettu ilmastotutkija James Hansen syyttää vaikutusvaltaisia ja rahakkaita yrityksiä USA:n tahmeasta ilmastopolitiikasta. Hansenin mukaan erityisesti fossiilisen energiantuotannon...
Kohti hiilineutraalia kuntaa - 1.8.2008
Jotakin konkreettista pitäisi alkaa tapahtua, jotta Suomi onnistuu täyttämään EU:n sopimat nykyiset ja mahdollisesti lähivuosina tiukentuvat kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet. Asenteet alkavat...
Euroopan metsät puskuroivat ilmastonmuutosta - 10.8.2008
Euroopan metsät ovat toimineet kasvavana hiilinieluna viime vuosisadan loppupuoliskon ajan. Kuudentoista tutkitun Euroopan valtion alueen metsien hiilivarasto kasvoi vuosina 1950-2000, vaikka niiden...
Pohjois-Amerikan länsi-rannikko valmiina päästökauppaan - 22.8.2008
Seitsemän Yhdysvaltain osavaltiota ja neljä Kanadan provinssia valmistautuvat yhteisen päästökaupan aloittamiseen vuonna 2012. Western Climate Initiative (WCI)-aloitteeseen kuuluvat alueet...
IPCC: Ilmastonmuutos pahentaa veden saatavuuden ongelmia - 24.8.2008
Ilmastonmuutos tulee lisäämään makean veden saatavuuteen liittyviä ongelmia Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n tuoreimman erikoisraportin mukaan. Vaikka muutokset esimerkiksi sateisuudessa,...
Tarina Euroopan vihreimmästä kaupungista - Växjöstä - 1.9.2008
Växjössä vallitsee ympäristökysymyksissä poliittinen yksimielisyys ja 90-luvulta alkanut voimakas poliittinen kiinnostus on asettanut ympäristökysymykset päätöksenteon keskiöön. Växjö on saanut...
YK:n raportti kertoo ilmastonmuutoksesta nuorten silmin - 3.9.2008
YK:n kehitysohjelman uusi nuorten raportti muistuttaa, ettei ilmastonmuutos tai sen torjunminen ole vain aikuisten juttu. Two Degrees of Separation Between Hope and Despair -raportin kirjoittaneet...
Iso-Britannian vähentämiä päästöjä siirtyy muihin maihin - 16.9.2008
Samaan aikaan kun Iso-Britannian virallisesti raportoidut hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 5 % sitten vuoden 1992, näyttävät maan kokonaiskulutuksesta aiheutuvat päästöt kuitenkin lisääntyneen 18...
Brittiläinen Kolumbia asettanut hiiliveron - 23.9.2008
Kanadan provinssi Brittiläinen Kolumbia on Pohjois-Amerikan pioneerina asettanut kattavan hiiliveron fossiilisille polttoaineille. Käytännössä kaikkia fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä,...
Vanhat metsät sittenkin hiilinieluja - 30.9.2008
Tuoreen tutkimuksen mukaan luonnontilaiset aarniometsät ovat arvokkaita hiilinieluja. Tähän asti niitä on pidetty hiilineutraaleina eli on arveltu niihin sitoutuvan yhtä paljon hiiltä kuin niistä...
Kuopion kaupungin ilmastotyö strategiasta konkretiaan - 1.10.2008
Kuopiossa kasvihuonekaasupäästöjen paikallinen rajoittamistarve kirjattiin kunnan ympäristöohjelmaan jo 1990-luvun puolivälissä ja Kuopion ensimmäinen energia- ja kasvihuonekaasupäästötase laskettiin...
Ekotukitoiminnalla työpaikan ekoarkeen - 1.10.2008
Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin toimintamalli, jossa työyksiköihin nimetyt ekotukihenkilöt toimivat ympäristötyön edistäjinä. Ekotukihenkilöverkoston luominen aloitettiin vuonna 2006....
Eurooppalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä tarpeeksi - 15.10.2008
EU:n kansalaisista suurin osa on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjumistoimet tähän asti ovat riittämättömiä. Uusimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 76 % kansalaisista on sitä mieltä, ettei...
Oikeus hyväksyi hiilivoimalan pysäyttämisen ilmastotuhojen välttämiseksi - 20.10.2008
Iso-Britannian lainsäädännön mukaan on omaisuuden vahingoittaminen sallittua jos se on välttämätöntä vielä suuremman omaisuuden tuhoutumisen estämiseksi. Oven voi siis rikkoa talon sisällä riehuvan...
Jääkö monimuotoisuus ilmastonmuutoksen torjunnan jalkoihin? - 1.11.2008
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat keskeisimmät keinomme välttää ilmastonmuutoksen haitalliset seuraukset. Torjunnalla tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä esim....
IEA: Öljyn käyttö käy maailmalle yhä kalliimmaksi - 24.11.2008
Nykyinen maailman energiantuotanto on kestämättömällä pohjalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta toteaa International Energy Agency, IEA. Olemme matkalla kohti 6 asteen...
Tuulivoimalla mahdollista tuottaa 30 % sähköstä - 28.11.2008
Tuulivoimalla voitaisiin kattaa reilu 12 % maailman sähköntuotannosta vuonna 2020 ja jopa kolmasosa vuonna 2050, jos uusiutuvaan energiaan panostaminen todella otettaisiin energiapolitiikan...
YK:n ilmastokokous Puolan Poznanissa alkoi – nyt on päästävä eteenpäin - 1.12.2008
Poznanin ilmastonmuutoskonferenssi alkoi Puolassa 1.12 ja päättyy korkean tason ministerikokoukseen 11-12.12.2008. Ohjelmassa on neljästoista YK:n ilmastosopimuksen ratifioineiden maiden välinen...
Yhteinen visio hakusessa - 5.12.2008
Poznanin ilmastokokous on käynnistynyt tökkien. Keskustelua on käyty työpajojen muodossa muun muassa yhteisestä visiosta (shared vision) ja teollisuusmaiden päästövähennyksistä. Teollisuusmaat, EU...
Kehitysmaablokki G77:n haasteet kasvavat - 8.12.2008
Jos EU:n sisäinen koordinaatio on tunnetusti joskus riitaisaa, niin minkälaista mahtaa olla yli 100 kehitysmaan yhteisien linjauksien muodostaminen? Vielä turvallisilla 70 ja 80 –luvuilla,...
EU yltämässä Kioto-tavoitteeseen - 9.12.2008
European Environment Agency:n (EEA ) mukaan EU-maat näyttävät selviytyvän Kioton pöytäkirjan päästövähennystavoitteesta, ehkä jopa sen alittaen. Viidentoista “vanhan” EU-maan yhteinen tavoite vuoteen...
Sopeutumiskeskustelussa pitäisi päästä suunnittelusta toteuttamiseen - 9.12.2008
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on erityisesti kehitysmaille tärkeä aihe, sillä vaikutuksista kärsitään jo nyt monissa maissa. Poznanin ilmastokokouksessa sopeutumiseen liittyvistä...
Voivatko kehitysmaat rajoittaa päästöjä? - 11.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden suurin kiista on ollut se, tulisiko kehitysmaidenkin rajoittaa päästöjään. Kehitysmaat ovat painottaneet, että niiden vastuu tähänastisesta lämpenemisestä on vähäinen ja...
Onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä? - 13.12.2008
Ilmastoneuvotteluiden historia on sarja epäonnistumisia. Jo 20 vuotta sitten tutkijat esittivät maailman päästöjen leikkaamista viidenneksellä. Silti päästöt ovat kasvaneet rajusti. Kioton pöytäkirja...
Kahden asteen tavoite ei riitä vaarallisen ilmastonmuutoksen estämiseksi - 23.12.2008
Uusi julkaisu Tällberg Foundation:in johtohahmoilta ravistelee nykyisen ilmastopolitiikan peruspilareita. "Provokaatioksi" nimeämässään kirjoituksessa Bo Ekman, Johan Rockström ja Anders Wijkman...
Finanssialan toimijat edistämään vähähiilistä taloutta - 29.12.2008
Ilmastonmuutosta torjutaan nyt myös finanssialalla. Pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja muut sektorin toimijat saivat joulukuun alussa ensimmäisen alakohtaisen ohjeiston vähähiilisemmälle...