Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmari-materiaalit saatavilla, kouluvierailut tauolla

                                                                                                         

Ilmari-materiaalit osoittavat, että ympäri maailmaa tehdään jo paljon

Ilmari-ilmastokasvatusmateriaaleissa kuljetaan 15-vuotiaan Vennin mukana katsomassa, mitä kaikkea ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi eri puolilla maailmaa jo tehdään. Venni käy Abujassa katsomassa tavallisen perheen energiaratkaisuja sekä Bogotássa katsomassa liikenneratkaisuja. Puhelussa mummonsa kanssa ilmastonmuutoksen hillitseminen rinnastetaan muihin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka ovat tapahtuneet kansalaistoiminnan ansiosta. Abujan ja Bogotán jälkeen Venni palaa Suomeen kesäleirille, jossa keskustellaan yhdessä siitä, minkälaisia ilmastoprojekteja nuoret ovat Suomessa tehneet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tunnin lopuksi pohditaan yhdessä eri vaikuttamisen tapoja sekä mietitään, minkälaista elämää Venni elää tulevaisuudessa.

Koulutunnin koko käsikirjoitus dioineen ja keskustelutehtävineen ja videoineen on nähtävillä täällä. Materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä niin opetus- kuin muihinkin tarkoituksiin. Kuvien uudelleenjulkaisua ohjaavat lisenssit ovat näkyvillä videoiden sekä kalvosarjan lopussa. Materiaalien taustalla olevat pedagogiset ja viestinnälliset näkemykset ovat muovautuneet ympäristöjärjestöjen yhteistyönä kymmenen hankevuoden aikana.

Ilmari –kouluvierailutoiminta jää tauolle 2016 alusta rahoituksen saantivaikeuksien vuoksi

Oppimateriaalin tuottamisen lisäksi Ilmari-hankkeessa kouluvierailijat ovat kiertäneet kouluissa kertomassa ja keskustelemassa nuorten kanssa ilmastonmuutoksesta.  Vuodesta 2003 yläkouluissa toteutettu Ilmari -kouluvierailutoiminta jää tauolle vuoden 2016 alusta, kun ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea ei jaeta ensi vuoden toiminnalle. Haemme aktiivisesti uusia rahoituskanavia ja yhteistyötahoja toiminnan jatkamiseksi. Tiedotamme, kun pystymme jatkamaan kouluvierailuja ja kouluttamaan uusia kouluvierailijoita.

Syyslukukaudella 2016 tehdään muutamia kouluvierailuja Oulussa, Haukiputaalla ja Rovaniemellä.

Hanketta toteuttavat kansalaisjärjestöt ja sen toiminnasta vastaa ohjausryhmä

Ilmari-toimintaa on toteutettu valtakunnallisesti vuodesta 2003 lähtien kouluvierailuina. Vuosien 2003-2015 aikana Ilmari-toiminta on tavoittanut jo noin 60 000 nuorta Helsingistä Muonioon. Hankkeessa on koulutettu yli 450 nuorta kouluvierailijaa, jotka ovat pitäneet yli 2500 kpl suosittuja Ilmari –oppitunteja eri puolilla Suomea. Kouluvierailut ovat olleet kouluille ilmaisia. Hanketoimintaa ovat rahoittaaneet Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Ulkoasiainministeriö.

Hanketta toteuttavat yhdessä Maan ystävätLuonto-LiittoDodo ja Nuorten Akatemia

Lisätietoja:

Nuorten Akatemian Ilmari-hankkeen projektipäällikkö Maija Vuorjoki, maija.vuorjoki@nuortenakatemia.fi, 050 460 1091.