Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmastonmuutos

Tässä osiossa käydään läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen perusta ja eri ratkaisumahdollisuuksia niin maailmanlaajuisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Usein kysytyt kysymykset -osio tarjoaa vastaukset ydinkysymyksiin ja perustietopaketin niin ilmastonmuutoksen perusteista, seurauksista kuin ratkaisuistakin.

Perusteet kertoo ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta.

Seuraukset kertoo ilmastonmuutoksen seurauksista ja havaituista vaikutuksista.

Ratkaisut kertoo keinoista, jolla ilmastonmuutosta voidaan torjua.

Ilmastotiede kertoo ilmastotieteen järjestäytymisestä, kehittymisestä ja viimeisimmästä tutkimustiedosta.

Ilmastopolitiikka kertoo ilmastopolitiikan historiasta ja nykypäivästä.