Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Vinkkejä opettajille

Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten ilmastonmuutosta voi Operaatio Tuvalun avulla käsitellä luokassa.

Osallistutaan Operaatio Tuvaluun!

Jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen!

Ottakaa käyttöön oppilaan osallistumiskaavake ja sopikaa yhdessä operaation kesto. Jokainen kerää omaan kaavakkeeseensa ilmastotekoja ja luokassa voidaan yhdessä keksiä niitä lisää. Operaation päättyessä katsotaan, millaisia tekoja kukin on tehnyt, mitkä asiat tuntuivat vaikeilta ja mitkä sujuivat leikiten. Mitä uusia tekoja keksittiin?

Vinkki:

Projektin pituutta voi muuttaa. Se voi olla jopa kuukausien mittainen, eräänlainen seurantatehtävä, jota käydään tunnilla läpi säännöllisesti.

Pohditaan yhdessä kuunnelman teemoja

Keskustelua luokassa voi laittaa liikkeelle vaikka seuraavilla kysymyksillä:

  • Miksi Ella otti poikiin yhteyttä?
  • Miten pojat päättivät auttaa Ellaa?
  • Miten me voisimme auttaa Ellaa?
  • Katsotaan kartalta, missä Tuvalu sijaitsee. Mietitään miten Tuvalu eroaa Suomesta maana ja ilmastollisesti. Pohditaan miten ilmastonmuutos vaikuttaa Tuvalussa ja miten Suomessa.
  • Mitä sinä olet tehnyt Tuvalun pelastamiseksi viimeisen viikon aikana?
  • Mitä olisit halunnut tehdä, mutta jostain syystä et kuitenkaa tehnyt (pohdiskelua siitä, mikä estää muuttamasta toimintaa)?
  • Millaiset leikit tai harrastukset auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä?
  • Mitä kaupasta kannattaa ostaa tai jättää ostamatta ettei pahenna ilmastonmutuosta?

Mitä sinulle tulee mieleen ilmastonmuutoksesta?

Kirjatkaa ylös mahdollisimman monta asiaa. Vaikka ette oliskaan varmoja siitä miten asia ilmastonmuutokseen liittyy, niin kirjoittakaa silti! Kun olette tovin miettineet, vertailkaa ylöskirjoittamaanne parin kanssa. Mieleen tulleet asiat voi muotoilla käsitekartaksi tai muotoilla ne pieneksi tarinaksi. Voitte myös piirtää sarjakuvan!

Piirretään kuunnelman perusteella piirros

Luokan töistä voidaan valita kiinnostavimmat ja lähettää ne Luonto-liiton Sieppo-lehteen. Osoite: Sieppo-lehti, Luonto-Liitto, Annankatu 26 A, 00100 Helsinki ja kuoreen tunnus "Operaatio Tuvalu"

Haastatellaan koulun henkilökuntaa

Haastatellaan vaikka keittäjää, talonmiestä, rehtoria tai vahtimestaria ja yritetään selvittää miten omassa koulussa pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta. Miten esimerkiksi käsien kuivaus on järjestetty? Onko käytössä kertakäyttöpapereita vai kestäviä kuivainliinoja? Kierrätetäänkö ja jaotellaanko paperit? Mitkä kaikki jätteet lajitellaan?