Kiina – vastuullinen kehitysmaa

24.11.2009

Kiinan rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on erittäin tärkeä, mutta kahtiajakoinen. Toisaalta Kiinan noin 10 prosentin vuosittainen talouskasvu on johtanut mittaviin ympäristöongelmiin ja nostanut maan maailman suurimmaksi kasvihuonepäästöjen tuottajaksi. On arvioitu, että vaikka kaikki muut maailman maat leikkaisivat päästöjään 80 prosenttia, mutta Kiina jatkaisi päästöjen tuottamista nykyiseen tapaansa, nousisi maailman keskilämpötila 2,7 astetta vuoteen 2050 mennessä.