Myrskyisä maanantai

15.12.2009

Tilanteet neuvotteluissa elävät niin nopeaan tahtiin, että vauhdissa on enää vaikea pysyä.

Maanantain suunnitelmissa oli epävirallisia konsultaatioita YK:n ilmastosopimuksen alaisen (AWG-LCA) työryhmän kanssa, mikä on toinen Balissa sovituista neuvottelukaistoista. Tarkoitus oli työstää pitkän aikavälin yhteistyötä Balin tiekartan pohjalta. Toinen kaista on Kioton sopimuksen toisesta päästövähennyskaudesta sopiminen (AWG-KP).

Erityisesti kehitysmaat haluavat pitää kiinni Kioton sopimuksesta. Syitä tähän on monia, joista vähäisin ei ole se, että Kioton sopimus on tällä hetkellä ainut lainvoimainen sopimus joka määrää päästövähennyksiä. Vähennykset tosin kohdistuvat vain kehittyneisiin maihin, poislukien Yhdysvallat. Tästä syystä monet kehittyneet maat ovat innokkaampia keskustelemaan asioista LCA-kaistan alla. Sitä kautta on mahdollisuus saada USA mukaan päästötalkoisiin, sekä sovittua myös kehitysmaille lainvoimaisia tavoitteita jotka ohjaavat vähäpäästöisemmälle kehitysuralle.

Kehitysmaiden G77 ryhmän mielestä nyt on kuitenkin aika keskittyä Kioton pöytäkirjaan, sillä neuvottelut ovat junnanneet paikoillaan jo pitkään. Marraskuussa Barcelonassa nähtiin jo Afrikan ryhmän ulosmarssi jolla tavoiteltiin edistystä Kioton pöytäkirjan uuden tavoitekauden kanssa. Erityisesti neuvottelut maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin säädöksistä (LULUCF) sekä kehittyneiden maiden uusista päästövähennyksistä ovat olleet kantona kaskessa. Huoli Kioton jatkosta on hyvin ymmärrettävää, sillä mikäli LCA raiteen neuvottelujen pohjalta ei päästä lainvoimaiseen sopimukseen, mikä näyttää todennäköiseltä, saatetaan päätyä tilanteeseen jossa kukaan ei vähennä päästöjään vuoden 2012 jälkeen.

Maanantaina aamulla G77-ryhmä Afrikan johdolla marssi ulos maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin neuvotteluista ja kieltäytyi myös LCA konsultaatioista. He olivat halukkaita etenemään vain Kioton sopimuksen “numeroryhmässä”. Kioton numeroryhmän kokouksen aluksi Australia, EU ja Japani vastaavasti sanoivat etteivät ole valmiita etenemään numeroiden kanssa ennen kuin kuulevat mitä muissa työryhmissä tapahtuu. Yksinkertaisesti sanoen oltiin pattitilanteessa, jossa kukaan ei halunnut neuvotella samoista asioista.

Kaikki työryhmät peruttiin ennaltamääräämättömäksi ajaksi, kunnes epävirallisissa konsultaatioissa saataisiin selville miten asioissa edetään. Iltapäivällä epämuodolliset konsultaatiot saatiin käyntiin ja puheenjohtaja, Tanskan energia- ja ilmastoministeri Connie Hedergaard vakuutti, että Kioton sopimusta ei haudata, unohdeta tai aseteta sivuun.

Illalla työryhmät jatkoivat työtään Kioton sopimuksen numeroista ja maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin ryhmissä, mutta edistys oli silminnähtävän hidasta.

Tunnelma Bella Centerissä on odottava. Tänään, tiistai-iltana on yhteisistunto, jossa kuullaan mihin eri työryhmät ovat päätyneet neuvotteluissaan. Käytännössä mihin neuvottelut tänään jäävät, siitä ministerit huomenna aloittavat.

Samuli Sinisalo