Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ympäristöjärjestöt tiedottavat:Suomen ilmastosijoituksessa ei juhlimista-kotimaan toimissa paljon kirittävää • 6.11.2011DurbanCCPIilmastonmuutosSuomen ilmastopolitiikka

Samaan aikaan kun Suomi juhlii itsenäisyyspäivää, Durbanin ilmastokokouksessa julkaistu vertailu maiden ilmastotoimista sijoittaa Suomen luokkaan “heikko” (poor) sijalle 37.

Vertailussa arvioitiin maiden päästökehitystä, päästötasoa sekä kansallista ja kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Ympäristöjärjestöt korostavat Suomen mahdollisuuksia nostaa sijoitustaan esimerkiksi toteuttamalla hallitusohjelman kirjaukset ilmastolaista, ilmastotieteeseen perustuvista päästövähennyksistä  sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämisestä.

Suomi sijoittuu vuoden 2012 ilmastonmuutosvertailussa (Climate Change Performance Index, CCPI) sijalle 37. Vuonna 2011 Suomen sijoitus oli 31 ja vuonna 2010 36. Suomi sijoittuu samaan luokkaan, jossa ovat mm. Algeria, Uusi-Seelanti, Espanja, Itävalta, Ukraina, Viro ja Japani.

”Suomen sijoitusta heikentää korkea päästötaso asukasta kohden, joka on edelleen yksi maailman korkeimmista. Lisäksi arvosanaa heikentää uusiutuvan energian hidas kehitys suhteessa muihin maihin sekä hidastelu tuulivoiman syöttötariffin kanssa”, listaa Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastovastaava Venla Virkamäki.

”Odotamme Suomelta ja Durbanissa paikalla olevalta ympäristöministeri Ville Niinistöltä aktiivista vaikuttamista oikeudenmukaisen, kunnianhimoisen ja laillisesti sitovan ilmastosopimuksen puolesta, sekä koko hallitukselta ryhtiliikettä kotimaan ilmastopolitikassa”, toteaa Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius.

Monet maat paransivat sijoitustaan kotimaan poliittisten päätösten seurauksena. Viime vuoden vertailussa Suomen kanssa samaan luokkaan sijoittunut Tanska nosti nyt sijoitustaan huomattavasti. Tanskan uusi hallitus on sitoutunut 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä ilmastolain säätämiseen.

”Suomelle tarjoutuu mahdollisuus parantaa omaa sijoitustaan säätämällä ilmastolaki, joka asettaisi tavoitteeksi 40 prosentin kotimaiset päästövähennykset vuoteen 2020 mennessä. Ilmastolaki loisi luontevan kehikon muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi sekä haitallisten tukien, kuten turpeen tukien poistamiseksi”, esittää Maan ystävien ilmastokampanjavastaava Jonas Biström.

Germanwatchin ja Climate Action Networkin (CAN) vuosittain toteuttama Climate change Performance Indeksi (CCPI) listasi 58 maailman saastuttavimman maan ilmastotoimet perustuen maiden päästöihin ja ilmastopolitiikkaan. Arvioinnin tekemiseen ovat osallistuneet yli 200 asiantuntijaa kyseisistä maista.

Kolmea kärkisijaa ei jaettu lainkaan, koska yksikään maa ei tee riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Listan parhaana, neljännellä sijalla on Ruotsi. Maan hyvää sijoitusta selittävät suhteellisen alhainen päästötaso sekä hyvä päästöjen vähentämiskehitys. Viidennelle sijalle nousi Iso-Britannia, jossa on vuodesta 2008 ollut voimassa kansallinen ilmastolaki. Kuudetta sijaa pitää Saksa, joka on myös sitoutunut kansallisesti 40 prosentin päästövähennyksiin sekä ilmoittanut luopuvansa ydinvoimasta investoiden huomattavasti energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin. Vertailun häntäpäässä ovat Saudi Arabia, Iran ja Kazakhstan.

Lisätietoja:
- Leo Stranius, pääsihteeri, Luonto-Liitto, puh. 040 754 7371
- Venla Virkamäki, ilmastovastaava, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050 3454411
- Hanna-Liisa Kangas, ilmastoasiantuntija, WWF Suomi, puh. 045 6318353 (Durbanissa)
- Jonas Biström, ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät, puh. 044 0216668
- Tapio Laakso, ohjelmavastaava, Greenpeace, puh. 040 181 6559
- The Climate Change Performance Index 2012: http://www.germanwatch.org/ccpi

Taulukko
- Yleinen päästöjen kehitys: Suomen sijoitus 40
- Päästötaso: Suomen sijoitus 22
- Ilmastopolitiikka: Suomen sijoitus 36