Ympäristöjärjestöjen vaalitavoitteet vievät kohti 100% uusiutuvaa Suomea • 7.4.2015energiapolitiikkauusiutuva energiaeduskuntavaalitfossiilivapausenergiatehokkuus

Hanna Hakko
Kampanjakoordinaattori, Maan ystävät

Eduskuntavaalit lähestyvät lujaa vauhtia. Samaan aikaan myös keskustelu energiapolitiikasta kiihtyy.

Suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat asettaneet laajan joukon erilaisia ympäristöön ja luontoon liittyviä tavoitteita tulevaa hallituskautta ajatellen. Järjestöjen yhteiset tavoitteet liittyvät kuitenkin nimenomaan energiapolitiikkaan; siihen, kuinka Suomi voi vihdoin luopua kokonaan fossiilisista energiamuodoista ja siirtyä kokonaan uusiutuvalla energialla toimivaan yhteiskuntaan.

Energia-ala on maailmanlaajuisesti suuren murroksen edessä. Ilmastonmuutoksen, vesipulan ja resurssiniukkuuden myötä fossiilisista polttoaineista luopuminen on käynyt väistämättömäksi. Samaan aikaan uusiutuva energia on tehnyt läpimurron ennakoitua nopeammin ja sen tulevaisuus näyttää valoisalta. Tämä on valtava mahdollisuus suomalaiselle osaamiselle ja teollisuudelle, eikä kehityksestä ole varaa jäädä jälkeen. Alalla pärjäävät parhaiten ne, joiden omat kotimarkkinat energialle suosivat kokeilua, innovointia, ongelmanratkaisua ja uusien teknologioiden nopeaa kaupallistamista ja käyttöönottoa.

Ympäristöjärjestöjen yhteisissä vaalitavoitteissa peräänkuulutetaan Suomelle sitovia 2025 ja 2030 vähimmäistavoitteita tuulivoimalle, aurinkoenergialle, lämpöpumpuille ja biokaasulle. Alan toimijoille selkeä, kunnianhimoinen tavoitetaso on välttämätön poliittinen signaali, jota ilman kotimarkkinat vellovat epävarmuudessa.

Järjestöt haluavat myös, että Suomessa vapautetaan kansalaiset tuottamaan entistä useammin energiansa itse. Tämä vaatii mm. lupaprosessien sujuvoittamista ja kotitalousvähennysten ulottamista energiainvestointeihin.

Kestävän energiajärjestelmän rakentaminen tarvitsee omat tavoitteensa myös energiatehokkuudelle. Kotitalouksien ja kiinteistönhaltijoiden ohella haluamme nähdä edistystä teollisuudessa. Järjestöt ehdottavatkin, että teollisuuden energiatuet sidotaan energiakatselmuksissa todetun energiatehokkuuspotentiaalin toteuttamiseen.

Kotimaisella, uusiutuvalla energialla toimivaan, menestyvään Suomeen siirtyminen edellyttää irrottautumista vanhoista, saastuttavista energianlähteistä. Tämä on sekä mahdollista että taloudellisesti kannattavaa. Koska energialaitokset, rakennukset ja liikenteen ratkaisut ovat pitkäikäisiä ja ilmastonmuutoksen torjumisella on kiire, on siirtymä aloitettava välittömästi.

Tämän takia järjestöt vaativat, että sekä kivihiilen että turpeen poltosta luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Kivihiilen osalta päätös tästä aikataulusta onkin jo olemassa. Tulevan hallituksen tulee valmistella ja alkaa toteuttaa tiekarttaa, jolla tavoitteen toteutuminen varmistetaan. Nykyiset kivihiili- ja turvevoimalat on ajettava alas tai remontoitava uusiutuville polttoaineille sopiviksi.

Lisäksi seuraavalla vaalikaudella hallituksen on ryhdyttävä ilmastolain käytännön toteuttamiseen. Ensisijaista on hyväksyä pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, joka sisältää kaikkia sektoreita koskevan aikataulutetun päästövähennysten polun vuoteen 2050. Sen pohjalta valmistellaan toimenpiteet päästökaupan ulkopuolisille aloille (liikenne, maatalous, talokohtainen lämmitys, jätteet).

Kokonaisuudessaan järjestöjen yhteisiin energiatavoitteisiin voi tutustua täällä.