Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Vihreät: Vihreät vaatii kunnianhimoa ja kestävyyttä ilmastonsuojeluun • 1.4.2011puheenvuorotPuolueiden tavoitteet ja keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 2011

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
Vihreät

Ilmastopolitiikka meni pois muodista. Mielipiteiden muutokseen vaikutti liuta asioita: Kööpenhaminan kokouksen epäonnistuminen, skeptikoiden masinoima tiedekohu, kylmät talvet ja talouden lama. Ilmastonmuutos ilmiönä ei valitettavasti piittaa poliittisista suhdanteista. Pikemminkin tutkimustulokset ovat lisänneet huolta - ilmastokriisi voi olla vielä vakavampi ja akuutimpi kuin tähän asti on arvioitu. 

Vihreät ajaa määrätietoisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa - muodista riippumatta. Haluamme kiristää päästötavoitteita, vahvistaa ohjauskeinoja ja varmistaa ilmastopolitiikan kestävyyden. Vihreät haluaa, että Suomi ajaa EU:n päästötavoitteen tiukentamista vähintään 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Samalla EU:n tavoite energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla pitää tehdä sitovaksi. 

Suomessa tulee säätää ilmastolaki, joka asettaa sitovat päästötavoitteet ja -budjetit. Lain tulee sisältää ilmastopolitiikan päätöksentekoa tukeva asiantuntijapaneeli ja tavoitteiden tiukka seuranta. Vihreää verouudistusta tulee jatkaa ensi hallituskaudella. Vihreät esittää ympäristö- ja energiaverojen korottamista yhteensä miljardilla eurolla. Veronkorotusten vaikutukset pienituloisille pitää kompensoida. Samalla nykyisten verojen ympäristöohjaavuutta pitää vahvistaa. Päästöjen painoarvoa energiaverotuksessa tulee vahvistaa, turpeen verotuet poistaa ja tienkäyttömaksut ottaa käyttöön.  

Uusiutuvan energian edistämiseen tarkoitettuja ohjauskeinoja pitää tehostaa. Syöttötariffit tulee ulottaa koskemaan useampia energianlähteitä ja niiden kokorajaa tulee laskea. Energiapolitiikan kärkeen pitää nostaa energiatehokkuuden parantaminen. Sekä energian että sähkön kulutus tulee saada käännettyä laskuun jo seuraavan hallituskauden aikana tehokkuustoimia lisäämällä. Uudisrakentamisessa pitää vaiheittain siirtyä kohti nollaenergiataloja ja energianormit ulottaa koskemaan myös nykyistä rakennuskantaa. 

Liikenteessä Vihreät esittää mittavia tulevaisuusinvestointeja. Haluamme investoida tällä vuosikymmenellä 2,6 miljardia euroa lisää nykyisten ratojen kunnostamiseen, uusien rakentamiseen ja joukkoliikenteen edistämiseen. Näin junat saadaan kulkemaan ajallaan, nopeammin ja useammin. 

Päästöjä tulee luonnollisesti vähentää kaikilla muillakin sektoreilla: teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä jätehuollossa. Esimerkiksi elintarvikkeiden ilmastomerkinnät tulee saada käyttöön mahdollisimman pian. Myös verotuksen porrastamista ruoan ilmastovaikutusten mukaan tulee selvittää. 

Vihreille ensiarvoisen tärkeää on taata, ettei ilmastonsuojelun nimissä aiheuteta uusia ongelmia toisaalla. Siksi vaadimme ydinvoimapäätösten uudelleen arvioimista, ydinvoimaloiden turvallisuuskriteerien selvää tiukentamista ja uraaniveron käyttöönottoa. 

Vuotos on pidettävä vapaana, ja Kollaja kestää. Bioenergian ekologinen kestävyys pitää turvata - on kyse sitten palmuöljystä liikenteessä tai kantojen käyttämisestä sähkön ja lämmön tuotannossa. 

Tällä hallituskaudella ilmastopolitiikassa on edetty harppauksin. Suomessa on toteutettu historian suurin vihreä verouudistus ja ensimmäistä kertaa satsattu ratahankkeisiin enemmän kuin tiehankkeisiin. Rakentamisen energianormien tarkistaminen, autoilun verotuksen päästöporrastus ja ennennäkemättömän suuri uusiutuvan energian paketti ovat esimerkkejä toimista, jolla hallitus edistää päästöjen vähentämistä merkittävästi. 

Samalla kun Vihreät on ylpeä tämän kauden saavutuksista ilmastonsuojelun saralla, haluamme ensi hallituskaudella enemmän ja parempaa. Vaadimme ilmastonsuojeluun kunnianhimoa ja kestävyyttä.