Valtaosa valmis energian hinnannostoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi • 25.12.2007uutisarkisto

Valtaosa maailman ihmisistä on valmiita energian hintojen korotukseen, jos sillä voidaan edistää ilmastonmuutosen torjuntaa BBC:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan. Maailmanlaajuista kyselyä varten haasatateltiin yli 22 000 ihmistä 21 eri maasta. Kaikissa maissa enemmistö piti yksilöiden muutoksia elämäntavoissa olennaisena osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Peräti 70 prosenttia ihmisistä olivatkin henkilökohtaisiin elämäntapamuutoksiin valmiita.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin ihmisten näkemyksiä tarpeesta muutta elintapoja sekä nostaa energian hintoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kesän 2007 aikana suoritetussa kyselyssä haastateltiin ihmisiä useasta maasta, jokaisesta maanosasta, joko kasvotusten tai puhelimitse. Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa lukuunottamatta kysely tosin tavoitti vain kaupungeissa asuvat ihmiset.

Euroopassa ja Amerikoissa enemmistö näki tarpeellisena ilmastonmuutosta aiheuttavien polttoaineiden hinnan noston tavalla tai toisella niiden käytön rajoittamiseksi. Valtavirrasta poikkesivat italialaiset ja venäläiset, joista alle puolet piti hinnan nostoja tarpeellisina. Aasiassa ja Afrikassa näkemykset olivat vaihtelvempia. Kiinalaisista peräti 83% tuki hintojen nostoja, kun taas Nigeriassa 52% ei nähnyt sitä tarpeellisena.

Hintojen korotukseen suhtauduttiin kuitenkin selvästi myönteisemmin, jos lisätuotot todella suunntaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastonmuutosta aiheuttavien energianlähteiden voimakkaampaa verottamista kannatti kaikkiaan tasan puolet vastanneista. Jos verotuksen tuotto käytettäisiin suoraan uusiutuvan energian kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen kannattaisi jopa 77 prosenttia ihmisistä voimakkaampaa verotusta. Suotuisammin verotuksen nostamiseen suhtauduttiin myös, jos kokonaisverotaakkaa pysyisi samana. Nykyistä ohjaavammalla veropolitiikalle näyttäisi siis löytyvän maailmanlaajuista tukea.

BBC World Service Poll - raportti kyselytutkimusen tuloksista