Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Vaadi Maan ystävien kanssa EU:lta ilmastojohtajuutta • 29.11.2011DurbanKioton pöytäkirja

Köyhimmät ihmiset kaikkialla maailmassa ovat jo kasvokkain
ilmastonmuutoksen vaikutusten – tulvien, nälänhädän ja vaikeiden
sääilmiöiden – kanssa. Käsillä on maailmanlaajuinen hätätila:
katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi on erittäin vähän
aikaa.

Toimi nyt!

YK:n ilmastoneuvottelujen seuraava kierros käynnistyi Etelä-Afrikan
Durbanissa maanantaina 28.11.2011.

Päästöt on saatava leikattua turvalliselle tasolle ennen vaarallisten
kynnysarvojen ylittämistä, ilmastonmuutoksen kääntymistä katastrofiksi
ja miljoonien ihmishenkien menetystä – hetki on viimeistään nyt.

Teollisuusmaiden, joilla on historiallinen vastuu ilmastonmuutoksesta,
on kannettava moraalinen ja laillinen vastuunsa vähentää päästöjä
ensin ja eniten, sekä tarjottava kipeästi kaivattua ilmastorahoitusta
kehitysmaille.

Tästä huolimatta Yhdysvallat, Japani ja muut vauraat teollisuusmaat
yrittävät lakkauttaa ainoan vauraita maita laillisesti sitovan
ilmastosopimuksen – Kioton pöytäkirjan – ja synnyttää tilalle heikon,
vapaaehtoisiin sitoumuksiin perustuvan järjestelmän. Eurooppa on
häilyvä. EU pyrkii esiintymään ilmastojohtajana, muttei ole valmis
nousemaan muiden teollisuusmaiden tuhoisaa ponnistusta vastaan.

On erittäin tärkeää, että Eurooppa ottaa ilmastoneuvotteluissa vahvan
ja oikeudenmukaisen kannan kotiplaneettamme ja sen asukkaiden
pelastamiseksi.

Pyydä kanssamme EU:n pääneuvottelijaa Tomasz Chruszczowia
varmistamaan, että EU sitoutuu ehdoitta tukemaan Kioton pöytäkirjan
jatkokautta. Jatkokauden tulee sisältää ilmastotieteeseen perustuvat
ja oikeudenmukaiset päästövähennystavoitteet vauraille maille, eikä
siihen saa tehdä päästöjen kompensoinnin kaltaisia porsaanreikiä.

Vetoomus Tomasz Chruszczowille
http://action.foei.org/page/speakout/eu-climate-leader?js=false

Seuraa Durbanin ilmastoneuvotteluja Maan ystävien kanssa
http://www.foei.org/en/what-we-do/climate-and-energy/latest-news/un-climate-talks-2011-durban