Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Uusiutuva energia Euroopassa • 1.9.2005puheenvuorot

Gunnar Boye Olesen
INFORSE Europe

Uusiutuva energia on kaikkein voimakkaimmin kasvava energiantuotannon muoto Länsi-Euroopassa. Viime vuosina tuuli- ja aurinkovoiman, biokaasun ja muiden uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on saavuttanut uusia ennätyksiä. Lupaavimmat uusiutuvat energiateknologiat ovat nykyään nopeasti kasvava tuulivoima ja jo nyt erittäin tärkeä biomassa.

Uusiutuvan energian kehitystä Euroopassa voi seurata EurObserverin uusiutuvan energian barometrien avulla. Viimeaikaisesta kehityksestä voidaan nostaa esiin ainakin seuraavat asiat:

  • EU:ssa ja Norjassa tuulivoiman tuotanto kasvoi vuonna 2004 5,86:sta 34,5 gigawattiin. Vuodessa tuotetaan 190 petajoulea eli 2,5 % EU:n sähköstä. Lisäyksestä 176 megawattia oli Norjassa ja 30 megawattia Suomessa.

Vuonna 2003 EU:n 15 vanhassa jäsenmaassa:

Biokaasun käyttö lisääntyi 7 %, 134 petajouleen. 34 petajoulea tuotettiin sähkönä ja loput lämmityksen ja liikenteen polttoaineeksi.

  • Luku sisältää kaatopaikkakaasun ja lannan ja jäteveden käsittelyn.
  • Nestemäisen biopolttoaineen tuotanto kasvoi 369 000 tonnilla, mikä tarkoittaa 35 % lisäystä 62 petajouleen. 18 % tästä oli bioetanolia.
  • Aurinkolämpökeräinten pinta-ala lisääntyi 22 % 14 miljoonaan neliömetriin. Sillä tuotettiin 22 petajoulea energiaa.
  • Aurinkosähkön tuotanto kasvoi vuonna 2003 170 megawatilla eli 43 prosenttia.

Uusiutuvan energian kehitystä tuotetaan kansallisen ja unionitason strategioilla ja toimenpiteillä. Vuonna 1997 Euroopan komissio julkaisi Valkoisen kirjan uusiutuvasta energiasta, jossa asetettiin tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden nostaminen 5 prosentista vuonna 1996 12 prosenttiin vuonna 2010. Se on nyt EU:n virallinen tavoite, ja sitä tuetaan uusiutuvan energian sähködirektiivillä ja biopolttoaineiden liikennedirektiivillä.

Valitettavasti komission tuoreessa arviossa uusiutuvan energian edistyksestä toukokuulta 2004 todetaan, että uusiutuva energia kasvaa pikemmin noin 9–10 prosenttiin uusista toimenpiteistä riippuen. Tämä johtuu pääasiassa biomassan tuotannon hitasta kasvusta. Toisaalta kasvu voi nopeutua lähivuosina, jos öljyn hinta pysyy korkealla tasolla.

Kuinka paljon uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa?

Kuva 1. INFORSE Europen visio uusiutuvan energian kehityksestä.Uusiutuvan energian tuotannolle on rajansa, ja se on jo saavutettu useissa maissa suuressa vesivoimassa. Ne uusiutuvat, joiden tuotanto vaihtelee, kuten tuulivoima, ovat riippuvaisia kulutuksen vaihtelusta ja muun energiantuotannon joustavuudesta.

INFORSE-Europella on pitkän aikavälin visio, että vuonna 2050 EU:n energia tuotettaisiin kokonaan uusiutuvin energianlähtein. Tavoite edellyttää myös energiatehokkuuden parantamista. Uusimmassa versiossa uusiutuvan energian tuotanto viisinkertaistettaisiin ja primäärienergian kulutus laskettaisiin neljäsosaan nykyisestä.

Visiossa 57 % sähköstä tuotetaan uusiutuvilla, joiden tuotanto vaihtelee. Se on mahdollista, kun sähkönkäytön joustavuutta lisätään esimerkiksi lämpöpumppujen, bioenergian yhteistuotannon ja vetypohjaisen liikenteen avulla. Tällaisen joustavan käytön tulisi olla kolmasosa kaikesta sähköstä vuonna 2050.

Jos energiatehokkuuden kehitys on toivottua hitaampaa, tuuli- ja aurinkovoiman osuutta voidaan kasvattaa. INFORSE-Europen visiossa jokaisella eurooppalaisella on ainakin kymmenen neliömetrin aurinkopaneeliala sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Toinen vaihtoehto on uusiutuvan energian tuonti naapurimaista. Esimerkiksi Kuolan niemimaan tuulivoimapotentiaali on suurempi kuin Venäjän koko ydinenergian tuotanto nyt. Jos osa tästä potentiaalista saadaan hyödynnettyä, energiaa jää tuotavaksi esimerkiksi Suomeen. Laajamittainen energian tuonti ei kuitenkaan kuulu visioon, sillä INFORSE-Europen mukaan energiatehokkuuden kehittäminen on edullisempaa ja ympäristöystävällisempää.

Barometrit ovat EUFORESin, Energies Renouvables -lehden ja muiden tuottamia. http://www.eufores.org.

Lisätietoa EU:sta ja uusiutuvasta energiasta: http://www.inforse.org/Europe/eupolicy.htm

INFORSE Europe on lyhenne sanoista International Network for Sustainable Energy Europe.