Tulevaisuusselonteko: Suomen tavoitteeksi 80 % päästövähennykset • 26.10.2009uutisarkisto

Valtionneuvoston hyväksymä ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko asettaa toistaiseksi kunnianhimoisimmat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjunnalle Suomessa. Selonteon mukaan Suomi tavoittelee vähintään 80 % päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Selonteko on saanut kiitosta mm. ympäristöjärjestöiltä, joiden mukaan " tavoitteet ovat ensi kertaa Suomen ilmastopolitiikassa ilmastotieteen edellyttämällä tasolla".

Selonteko esiteltiin historialliseen sävyyn myös eduskunnan lähetekeskustelussa: "Tämän tulevaisuusselonteon linjaus siirtyä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan muokkaa nykyisten sukupolvien tulevaisuutta jo elinaikanamme enemmän kuin mikään muu tällä vuosikymmenellä tehty päätös. Kysymys on elämäntapaamme ja tuotantoomme liittyvästä vallankumouksesta", pääministeri Matti Vanhanen totesi avauspuheenvuorossaan.

Selonteko linjaa ilmastopolitiikka etenkin vuoden 2020, eli ilmasto- ja energiastrategian ulottuvuuden jälkeen. Huomio on päästökauppaan kuulumattomien sektorien päästöissä. Selonteko ei kuitenkaan vielä määrittele konkreettisia toimia tulevaisuuden päästövähennyksille, vaan ennemminkin esittelee mahdollisuuksien laajaa kirjoa.

Selonteko sisältää neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota, joissa kaikissa päästään tarvittaviin päästövähennyksiin, mutta hyvin eri keinon. Määritteleviä eroja skenaarioiden välillä ovat yhdyskuntarakenteen yhtenäisyys tai hajautuneisuus, liikenteen tarpeen kasvu tai lasku, energian loppukulutuksen laskun suuruus ja uusituvan energian osuus tuotannosta. Kaikille skenaarioille yhteistä on mm. Suomen talouden kasvu ja energiatehokkuuden paraneminen.

Pääministerin mukaan selonteon linjauksia tullaan toteuttamaan kaikessa kotimaisessa päätöksenteossa ja kansainvälisissä neuvotteluissa. Selonteon mukaan Suomen tulee profiloitua ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaaksi ja edelläkävijäksi. "Ilmastodiplomatiaan" panostetaan myös muillakin kansainvälisillä areenoilla kuin Kööpenhaminan ilmastokokouksessa.

Selonteon käsittely jatkuu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa. Muita valiokuntia pyydetään kommentoimaan selontekoa 16.4.2010 mennessä.