Ruotsi aikoo nostaa uusiutuvan energian osuutta tuulivoimalla • 22.1.2008uutisarkisto

Ruotsin energiaviranomainen, Energimyndigheten, lisäisi maan tuulivoiman tuotantoa tuntuvasti. Energimyndighetenin maan hallitukselle antaman esityksen mukaan tuulivoimalla tulisi vuonna 2020 tuottaa viidennes Ruotsin sähköstä. Tämä tarkottaisi 30 terawattituntia lisää vuotuista tuotantoa ja 3000-6000 uutta tuulivoimaturbiinia.

Ruotsin aiemmat ja vaatimattomammat tavoitteet tuulivoimalle on asetettu vain vuosikymmenen loppuun. Hallituksen pyynnöstä laaditun esityksen myötä Ruotsikin valmistautuu kantamaan vastuunsa EU:n yhteisestä tavoitteesta nostaa uusiutuvien osuus 20 prosenttiin energiantuotannosta. Vesivoiman ansioista Ruotsin sähköstä tuotetaan jo nyt lähes puolet uusiutuvalla energialla. Toinen tärkeä sähkön lähde on ydinvoima, josta Ruotsi on kuitenkin pyrkimässä eroon. Vuonna 2006 suljettiin kolme Ruotsin kymmenestä ydinvoimalasta.

Tuulivoiman lisäamiselle asetettu tavoite on kunnainhimoinen sillä toistaiseksi maan 570 megawatin kapasiteetti kattaa vajaan prosentin sähkön tarpeesta. Suomen vastaava kapasiteetti vuoden lopussa oli 107 megawattia. Energimyndighetenin raportissa todetaankin, ettei tavoitetta saavuteta ilman lisätoimenpiteitä. Sen mukaan tuulivoiman rakentamista hidastaa edelleen raskas byrokratia ja lupakäytännöt. Erityistä tukea tarvitaan ns. off-shore tuulivoiman rakentamisen voimakkaaksi käynnistämiseksi.

Toivoa tuulivoiman tulevaisuudelle antaa Ruotsissa käytössä oleva sertifikaattijärjestelmä uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle. Järjestelmässä sähköntuottajilta edellytettään tiettyä sertifikaateilla todennettavaa uusiutuvan energian osuutta tuotannosta. Sertifikaatteja voi hankkia joko vihreää sähköä tuottamalla tai muilta ostamalla. Energimyndighetenin mukaan osuusvaatimuksia on kuitenkin syytä kiristää ja mahdollisesti korvamerkitä tuulivoiman osuus vielä erikseen, jos tuotantoa halutaan tuntuvasti kasvattaa.

Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020