Palkansaajat vaativat oikeudenmukaista ilmastosopimusta – kunnon työ tärkeää • 27.10.2015Pariisiilmastojulistusilmastopolitiikkaay-liike

Elina Moisio
Akava, asiantuntija, osallistuu Pariisin ilmastoneuvotteluihin palkansaaja-keskusjärjestöjen edustajana

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat mukana suomalaisten järjestöjen ilmastojulistuksessa vaatimassa oikeudenmukaista ja kunnianhimoista sopimusta Pariisin ilmastoneuvotteluista.

Globaali vastuu on tärkeää palkansaajaliikkeelle, ja ilmastonmuutos kiinnostaa työtä tekeviä ihmisiä kaikkialla maailmassa vaikutustensa takia. Ilmastonmuutos muuttaa elinkeinorakenteita, työn tekemisen edellytyksiä ja samaan aikaan työtä itsessään kaikkialla ja peruuttamattomasti.

Kattavan ja oikeudenmukaisen sopimuksen lisäksi kansainvälinen ammattiyhdistysliike onkin edistänyt ilmastoneuvotteluissa kolmea tärkeää asiaa.

Monet alat ja elinkeinot taistelevat ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa, kokonaisia teollisuudenaloja kuolee ja uusia syntyy. Muutoksen kanssa eläville ihmisille pitää olla tarjolla muutosturvaa (just transition), joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän. Se auttaa uudelleenkouluttautumisessa, uusien työtehtävien omaksumisessa ja uusien toimintatapojen hyväksymisessä. Tämä vähentää vastakkainasettelua niiden alojen välillä, joissa työpaikkoja syntyy ja joissa työpaikkoja poistuu.

Samaan aikaan, kaiken työn pitäisi kunnon työtä (decent work). Kolmanneksi on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen ja palkansaajien asema turvataan sekä ihmisoikeudet tunnustetaan laajasti sopimustekstissä.

Ilmastonmuutos muuttaa työn tekemistä kaikilla aloilla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimet on otettava huomioon jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa kaikilla työpaikoilla. Kestävän työn tavoite haastaa suunnittelemaan työpaikkojen toimintaa uudelleen. Kaikilla työpaikoilla pitää vähentää energian käyttöä, materiaalien hukkaa ja tehostaa kierrätystä.

Kiertotalous merkitsee sitä, että palvelujen ja tuotteiden tuottamisprosessit on mietittävä uusiksi alusta asti, suunnittelupöydältä tuotantoon. Näin syntyy uusia, kestävämpiä työpaikkoja.

Euroopan parlamentti pyysi vastikään julkaistussa ilmastonmuutoskannassaan jäsenmaita jatkamaan ponnisteluja tutkijoiden työn tukemiseksi ja uusien teknologioiden kehittämiseksi. Kyse on kuitenkin toiminnasta, joka parhaassa tapauksessa lisää talouskasvua ja vähentää päästöjä, yhtä aikaa. Parlamentti kannustaa jäsenvaltioita lisäämään investointeja energia-alan julkiseen tutkimus- ja kehitystyöhön uuden aallon resurssitehokkaiden ja vähähiilisten teknologioiden luomiseksi. Kuuleko Suomi?