Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Nuorten näkökulmasta ilmastopolitiikkaan tarvitaan lisää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta • 14.11.2016YOUNGOnuoretMarrakech

Katri Ylinen
Nuorten ilmastodelegaatti, Allianssi

YOUNGO, eli osapuolikokouksen alainen nuorten valtuuskunta, piti kuluneena viikonloppuna lehdistötilaisuuden neuvotteluiden kulusta, nuorten näkökulmasta katsottuna. Nuorten silmissä neuvotteluita on ymmärrettävästi varjostanut Yhdysvaltain presidentinvaalit, mutta osa neuvotteluista on laahustanut eteenpäin muistakin syistä turhauttavan hitaasti.

YOUNGO haluaa painottaa, että ennen vuotta 2020 tehtävistä toimista tulee päättää mahdollisimman nopeasti, sillä ikkuna ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen on sulkeutumassa jo muutaman vuoden sisällä. Näin hitaalla kehityksellä unelma 1,5 asteessa pysymisestä tulee romuttumaan vuoteen 2020 mennessä, eli Pariisin sopimuksen tärkeimmän tavoitteen saavuttaminen käy mahdottomaksi ennen kuin sopimusta edes todella lähdetään toimeenpanemaan.

Läpi Marokon osapuolikokouksen, YOUNGO on vahvasti painottanut sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden merkitystä. Tänä päivänä yli puolet maailman ihmisistä on alle 30-vuotiaita, edustaen näin suurinta nuorta ikäluokkaa historiassa. Näiden miljardien nuorien tulevaisuuden vuoksi YOUNGO painotti vaatimuksissaan etenkin seuraavia kohtia:

Ilmastokasvatus mukaan kaikkeen koulutukseen

YOUNGO vaatii nähdä enemmän nuorta sukupolvea Pariisin sopimuksen 6. artiklan mukaisessa ilmastotoiminnan vahvistamisessa. Pariisin sopimuksen osapuolet välittivät raportoimansa kansalliset päästövähennystavoitteet (NDCs) sovitusti, mutta työryhmien selvityksen mukaan raporteista puuttuivat systemaattisesti nuorten osuudet. 196:sta Pariisin sopimuksen ratifioineesta osapuolesta vain 63 (32%) mainitsevat koulutuksen, ja 36 osapuolta (18%) mainitsevat nuorison. Ilmastokasvatusta ja nuoria ei tule väheksyä merkittävänä osana ilmastotoimia. Toisella neuvotteluviikolla YOUNGO toivoo näkevänsä edistystä ilmastotoiminnan vahvistamisessa, ja toivoo myös, että nuorten valtuuskunta otettaisiin mukaan konsultoimaan nuoriin ja koulutukseen liittyviä painopisteitä, asiantuntijaryhmänä.

Rahassa mittaamattomat menetykset

YOUNGO on antanut paljon kiitosta siitä, että vahingot ja menetykset huomioidaan osana sopeutumista ja mitigaatiota Pariisin sopimuksessa. Nuorten kenttä kuitenkin painottaa, ettei se ole vielä yksinään riitä. Vahinkojen ja menetysten käsittelemisen tueksi tarvitaan vahva Varsovan mekanismi (WIM), jonka avulla voimme taata tarvittavan toimintakyvyn vahinkojen ja menetysten arvioimisessa, sekä käsittelemisessä.

Pariisin sopimus ei vielä ota kantaa siihen, miten kulttuurin, terveyden, ja sosiaalisten yhteisöjen merkitys tulisi ottaa huomioon vahinkojen ja menetysten korvaamisessa. YOUNGO kannustaa COP22:ta etenemää keskusteluissa myös näihin rahalla mittaamattomissa oleviin ulottuvuuksiin. YOUNGO, kuten myös Suomen järjestökenttä, vaatii, että Varsovan mekanismin riittävästä rahoituksesta on sovittava mahdollisimman pian.

Ilmastorahoitus löydettävä

YOUNGO vaatii ilmastorahoituksen rakenteen uudistamista, määräten ilmastorahoituksen täysin erilliseksi virallisen kehitysavun budjetista. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi heikommassa asemassa olevia valtioita kohtaan YOUNGO vaatii kehittyneitä teollisuusmaita astumaan esiin ja kantamaan vastuunsa ilmastorahoituksen läpiviemiseksi.

Nuorten kenttä tunnustaa yksityisen rahoituksen merkityksen Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuitenkaan nuoren sukupolven tulevaisuuden ei tule riippua pelkästään yhtiöiden sijoitushaluista tai sijoitusten kannattavuudesta. Yksityistä sektoria tarvitaan, jotta epätasapaino sopeutumisen ja mitigaation rahoituksen välillä saataisiin tasattua, ja jotta vahingoille ja menetyksille löydettäisiin vielä puuttuva, tarvittava rahoitus.

 Emma Jagu Schippers

YOUNGOn lehdistötilaisuus. Kuva: Emma Jagu Schippers.

Lisäksi YOUNGO toivoo terveyden löytävän tiensä myös neuvottelupöytiin toisen neuvotteluviikon kuluessa. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi vuosien 2030 ja 2050 noin 250 000 ihmisen menehtyvän suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamien katastrofien vuoksi. YOUNGO toivoo neuvottelijoiden muistavan, että neuvottelujen teknisestä luonteesta huolimatta ilmastoneuvotteluissa on kyse ennen kaikkea ihmishengistä.

 Leena Kontinen

YOUNGOn tempaus Marrakechissa. Kuva: Leena Kontinen.