Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Nuoret valmiina ilmastonmuutoksen haasteeseen: Nuorten ilmastokonferenssi COY10 Limassa 28–30.11. • 1.12.2014nuoretYOUNGOCOP20Limakansalaisjärjestötjärjestötoiminta

Jarkko Kallio
Kirjoittaja on 350 Suomen aktiivi

Joulukuun alussa maailman ilmastopäättäjät kokoontuvat Limaan YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) 20. osapuolikokousta (COP20) varten. Sitä ennen Universidad Nacional Agraria La Molinan kampuksella järjestettiin Conference of Youth (COY10), nuorten ilmastokokous, johon osallistui noin tuhat nuorta ympäri maailmaa. Keskustelimme ilmastonmuutoksen ratkaisuista ja valmistelimme nuorten kannanottoa 1.12. alkavaan ilmastokokoukseen.

Tapahtuman avajaisissa nähtiin kovan luokan ilmastotoimijoita. UNFCCC:n Pääsihteeri Christiana Figueres piti tapahtuman avajaispuheen. Figueres painotti nuorten sekä tulevien sukupolvien tärkeää roolia ilmastonmuutoksen ratkaisussa: he ovat niitä, jotka ilmastonmuutoksesta eniten tulevat kärsimään.

Perua avajaisissa edusti COP:n ja CMP:n (Kioton pöytäkirjan osapuolikokouksen) puheenjohtajakin toiminut Perun ympäristöministeri Manuel Pulgar-Vidal. Hän painotti erityisesti sitä, että me nuoret emme ole ainoastaan tulevaisuuden päättäjiä, vaan voimme vaikuttaa päätöksentekoon jo nyt. Nuoret voivat toimia sillanrakentajina eri osapuolten välillä.

Viikonloppu oli täynnä mielenkiintoista keskustelua nuorten kanssa, jotka olivat matkustaneet kaikista maailman kolkista Limaan voidakseen omalta osaltaan vaikuttaa aikamme merkittävimmän kriisin ratkaisuun. Tapahtuman rungon loivat asiantuntijoiden pitämät luennot sekä workshopit, joissa jaettiin tietoa ja taitoja muiden kanssa ja kehiteltiin toimintatapoja tiedon levittämiseen ja kansalaistoiminnan organisointiin.

Todellinen tekemisen meininki löytyi työryhmistä, joissa valmisteltiin COP20-kokouksessa luettavaa nuorten julistusta. Työryhmiä oli toistakymmentä, ja jokainen keskittyi omaan osa-alueeseensa. Osallistuin Inteq (inter-generational equity)-työryhmään, jossa sorvasimme sukupolvien tasa-arvoon liittyvän osan julistukseen sekä toimintasuunnitelmaa sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Inteqin toimintafilosofia pohjautui alkuperäiskansojen periaatteeseen, jonka mukaan päätöksiä tehdessä tulisi ajatella seitsemän sukupolvea eteenpäin. Oman työryhmäni toiminnan perusteella kävi ilmi, että maailmassa on paljon erittäin älykkäitä ja kykeneväisiä nuoria ihmisiä, jotka haluavat käyttää taitojaan ilmastokriisin selvittämiseen!

Kuva - Jarkko Kallio

Mukana COY10:ssä oli monia, jotka olivat ottamassa osaa myös varsinaiseen COP20-kokoukseen. Suurin osa COY:ssä tapaamistani ilmastokokoukseen matkalla olevista nuorista oli lähdössä neuvotteluihin ”tarkkailijan” roolissa kansalaisjärjestöjen edustajina, mutta mukana oli paljon myös kansallisten delegaatioiden jäseniä. Heihin kuului esimerkiksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Ry:n ilmastodelegaatti Liisa Kallio.

Tämän vuoden neuvotteluiden tavoitteena on luoda lista tavoitteista ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta varten. Siellä puolestaan hyväksytään tänä vuonna asetetut tavoitteet. Nuorten kokouksen tavoitteena oli luoda ilmastoneuvotteluihin vahva kannanotto siitä, miten nuoret ja tulevat sukupolvet tulisi ottaa huomioon neuvotteluissa. Nuoria neuvotteluissa edustaa muun muassa globaali nuorten etujärjestö YOUNGO sekä lukuisat muut nuoret delegaatit. Varsinaiset neuvottelut ovat vasta alkamassa, mutta nuoret ovat niihin valmiina!