Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Nuoret päättämään ilmastosopimuksesta • 1.1.2012puheenvuorot

Martta Kantele
Ilmasto muuttuu, ihmiset muuttuu -selvityksen tekijä

Durbanin ilmastokokouksen tulos joulukuussa 2011 oli monelle karvas pettymys; vaikka kokous ei ollut täysi mahalasku, eivät tulokset ole riittäviä ilmastonmuutoksen tosiasiallisen torjumisen näkökulmasta. Durbanissa sorvattu aikataulu varsinaiselle ilmastosopimukselle sysää päästövähennykset kovin kauas tulevaisuuteen, kuten Oras Tynkkynen joulukuun 2011 puheenvuorossa toteaa.

Entä jos ilmastonmuutoksen torjunnasta päättäisivätkin nuoret, eivätkä monissa liemissä keitetyt poliitikot? Näyttäisikö maapallomme tulevaisuus silloin paremmalta? Ilmastokokousten vaikea ja takkuinen historia näyttää, ettei poliitikkojen asialistan kärjessä useinkaan ole ilmastokatastrofi, vaan oman valtion, tai jopa vielä pienemmän ryhmän edun ajaminen. Olisiko nuorilla kanttia luopua tästä politiikasta, ja katsoa asiaa koko maapallon elinmahdollisuuksien säilymisen kannalta?

Nuoret erittäin halukkaita torjumaan ilmastonmuutosta

Nuorten ilmastoasenteita sekä Ilmari-kouluvierailuhanketta kartoittavan selvityksen mukaan ilmastonmuutos huolestuttaa nuoria. Yläkoulussa tai toisen asteen koulutuksessa olevista vastaajista 53 prosenttia oli huolissaan ilmastonmuutoksesta hyvin paljon, paljon tai jonkin verran.

Nuoret ovat selvästi huolissaan ilmastonmuutoksesta, kuten myös muissa tutkimuksissa on todettu. Mutta ovatko nuoret valmiita toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ilmari-selvityksessä noin 600 vierailulle osallistuneelta nuorelta kysyttiin "Minkälaisia valintoja olisit valmis tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (esimerkiksi asumiseen, ruokaan tai liikkumiseen liittyen)?". Nuoret kuvailivat olevansa valmiita luopumaan monesta; vastaajista kaikkiaan 78 prosenttia oli valmiita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

Selvityksen perusteella nuoret ovat valmiita laittamaan itsensä likoon ja muuttamaan elämäntapojaan. Vaikuttaakin siltä, että ilmasto voisi paremmin, jos nuorten mielipiteitä kuunneltaisiin yhteiskunnassamme tarkemmin. 

Kouluvierailuja vuosittain nelisensataa

Nuorten kannustaminen toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on yksi liki kymmenvuotiaan Ilmari-hankkeen tavoitteista. Perusilmastotiedon lisäksi Ilmari-kouluvierailulla nuoret pohtivat, millaista elämä on vuonna 2050. Silloin elämän pitäisi olla vähähiilistä: kasvihuonekaasupäästöjä on vähähiilisessä yhteiskunnassa vähennetty 90 prosenttia. Vierailuilla ympäri Suomea nuoret ovat miettineet lukuisia vähähiilistä elämää helpottavia ratkaisuja aina uusista energiamuodoista teleportaukseen.

Vuonna 2011 Ilmari-kouluvierailuja tehtiin 392, ja vierailuihin osallistui yhteensä 7759 nuorta. Kaikkiaan Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa on vuosien 2003-2011 aikana koulutettu yli 390 kouluvierailijaa, tehty yli 2100 vierailua ja tavattu yli 49 000 nuorta. Ilmari-kouluvierailuhanke on Dodon, Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Nuorten Akatemian yhteishanke.

Ilmari-hanke antaa nuorille eväitä ilmastovaikuttamiseen, johon nuorilla on selvästi halua. Kysymys kuuluukin, kuuntelevatko ilmastopäättäjät.