Miksi ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava? • 29.9.2015haitalliset tuetverotusirti fossiiliriippuvuudesta

Hanna Aho
Suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomessa käytetään ympäristölle haitallisiin tukiin ja verohelpotuksiin noin 4 miljardia euroa vuodessa. Näinä aikoina hallitus etsii säästökohteita muun muassa luonnonsuojelusta, koulutuksesta ja kehitysyhteistyöstä. Olisi kuitenkin järkevämpää vauhdittaa siirtymistä kestävään yhteiskuntaan ympäristölle haitallisia tukia karsimalla.

Suomen verotusta on uudistettava kestävämpään suuntaan. Ilmastokatastrofin torjuminen vaatii fossiilienergian hyödyntämisen lopettamista nopeasti. Suomi on sitoutunut kansainvälisesti luopumaan kaikista tuista fossiilisille polttoaineille. Erityisesti joulukuisen Pariisin ilmastokokouksen alla ilmastoteoilla on merkitystä.

Suomessa energiaverotuet ovat valtion talousarvion (14.8.2015) mukaan noin 2,1 miljardia. Vertailun vuoksi uusiutuvan energian tuet ovat tästä kymmenesosan eli 247,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hallitus osoittaa 100 miljoonaa uusiutuvan energian kärkihankkeisiin seuraavan kolmen vuoden ajalle.

Ongelma on maailmanlaajuinen. Climate Action Networkin selvityksen mukaan EU:n tuet fossiilisille polttoaineille olivat 60 miljardia vuonna 2011. Vertailun vuoksi ilmastorahoitus oli tästä alle kuudesosan eli 9 miljardia vuonna 2013. Rahavirtojen suunta on siis muutettava.

Kestävän kehityksen jarrut romukoppaan

Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen tuo paitsi säästöjä, myös ohjaa teollisuutta ja energiantuotantoa kohti kestävämpiä vaihtoehtoja ja kannustaa niitä uusiutumaan.

Verouudistus on toistaiseksi edennyt pienin askelin ja välillä on tullut takapakkiakin. Biotalouteen panostavan Sipilän hallituksen kannattaisi olla rohkeampi erityisesti energiaverotuksen uudistamisessa. Esimerkiksi 10 prosentin vuosittaiset leikkaukset haitallisiin tukiin asettaisi kehityksen oikeudenmukaisemmalle uralle. Haitallisista rakenteista on luovuttava ja yhteiskunnan resurssit käytettävä viisaasti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Vuonna 2013 ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö selvittivät, että ympäristölle potentiaalisesti haitallisia tukia on jopa 4-4,5 miljardia euroa. Ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöt ovat vedonneet hallitusta leikkaamaan haitallisia tukia. Esimerkiksi kilometrikorvausten ylikompensoinnista luopumalla eli leikkaamalla niistä noin 170 miljoonaa sekä turpeen alennetun veroluokan ja dieselpolttoaineen verotuen poistolla varoja voitaisiin ohjata uudelleen muun muassa ilmastotyöhön.

Lisätietoja:
Järjestöjen yhteistiedote ympäristölle haitallisista tuista 7.9.2015
Climate Action Networkin tiedote 5.9.2015