Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Lahdessa teollisuuden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskussa • 1.9.2004puheenvuorot

Johanna Saarola
ympäristönsuojelutarkastaja
Lahden kaupunki

Lahden kaupungin strategiat painottavat ympäristöasioiden merkitystä ja kaupungin tavoitteellista toimintaa ympäristöasioissa. Kaupungin ympäristöjärjestelmän mukainen systemaattinen tarkastelu auttaa hallintokuntia ja yhtiöitä tunnistamaan vastuunsa ympäristöasioiden hoidossa ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoa.

Ympäristöjärjestelmän kehitystyö aloitettiin 1994 ja kaupungin ympäristöpolitiikka ja -ohjelma uudistettiin vuonna 2002. Lahti liittyi Kuntien ympäristökampanjaan lokakuussa 1997.

Lahdessa oli käynnissä vuosina 1997-2000 ilmansuojelun tavoiteohjelma, jonka aikana käytiin neuvotteluita energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten sekä kaupungin liikennesuunnittelun ja maankäytön kanssa ja etsittiin keinoja päästöjen vähentämiseksi. Neuvottelujen tuloksena saatiin sovittua koko Päijät-Hämeen alueen yhteisistä ilmansuojelun tavoitteista.

Lisäksi jokainen alueen kunta asetti omia tavoitteitaan. Tavoitteet koskivat mm. energiantuotantotavan muuttamista, energiansäästöä, savukaasujen puhdistusmenetelmiä ja liikenteen kehittämistä.

Lahden alueen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vuosilta 1990,1997 ja 2000-2003. Laskentavuosien aikana tuotantoperusteiset kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat 900 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnista (2000) lähes 1 400 000 hiilidioksidiekvivalenttitonniin (2003). Suuret vuosittaiset vaihtelut johtuvat erityisesti energiantuotannon määrästä ja polttoainevalinnoista.

Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat laskentajakson aikana vähentyneet raskaan polttoöljyn käytön vähenemisen myötä. Myös jätehuollon metaanipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuonna 2002 käyttöönotetun kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän ansiosta. Kaasua käytettään energiana eräässä teollisuuslaitoksessa.

Vuodesta 2000 lähtien Lahdessa on ollut käynnissä ”Ilman epäpuhtauksien ja vaikutusten selvittäminen ja ilmanlaadun parantamismahdollisuudet Päijät-Hämeessä” -hanke , jonka tavoitteena on ollut toteuttaa tavoiteohjelmassa esitettyjä tavoitteita, parantaa ilmanlaatutietoutta ja kehittää ilmanlaadun mittausjärjestelmää.

Keväällä 2004 päivitettiin yritysten kanssa yhteistyössä tavoiteohjelmassa asetetut tavoitteet ja asetettiin uudet tavoitteet seuraaville vuosille. Hankeen aikana on myös laadittu Lahden kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennuste vuosille 2010 ja 2015.