Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Itä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue • 1.5.2005puheenvuorot

Jorma Telkkä
Toimistopäällikkö
Itä-Suomen Energiatoimisto

Vuonna 1992 Itä-Suomessa todettiin, että kolmanneksella alueen puusta ei ole käyttöä. Puun käyttö ei ollut kasvanut 1960-luvulta, vaikka metsien tuottokyky oli kohonnut 60 %. Silloin päätettiin perustaa itäsuomalainen hanke edistämään puun energiakäyttöä. Puuvoimalla ajateltiin saatavan tuhansia uusia työpaikkoja, parannettavan aluetaloutta, säästettävän rahaa ja parannettavan ympäristöä.

Puuvoima on nykyaikaista ja kotimaista ja se nostaa energiahuollon varmuutta. Se ei tuota käytännössä lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kuva 1. Energiantuotannon polttoaineet Itä-Suomessa.Itä-Suomen energiantuotannossa lienee tänään maan korkein uusiutuvien energialähteiden osuus, 66 %. Käytetyistä uusiutuvista energialähteistä on pääosa energiapuuta. Mekaaninen ja kemiallinen metsäteollisuus käyttää kokonaan vastaanottamansa runkopuun. Runsaasta puolesta runkopuuta tulee tuotteita ja lopusta energiaa itse tai naapurin energialaitoksen tuottamana.

Kun hiilen ja öljyn osuus on vain 10 %, Itä-Suomen energia-omavaraisuus on niinkin korkea kuin 90 %. Särönä Itä-Suomen kilvessä on alhainen sähköomavaraisuus, sillä se on vain 42 %.

Metsäisessä Itä-Suomessa energiapuusta saadaan energiaa 32 terawattituntia vuodessa. Tästä metsähakkeen osuus on 17, sivutuotteiden 6, mustalipeä 4,5 ja peltoenergian 4,5 terawattituntia vuodessa. Puuenergiavarojen puolesta energiapuun käyttö olisi mahdollista yli kaksinkertaistaa energiatuotannossa. Pienen loven energiapuuvaroista lohkaisee kiinteistöjen erillislämmitys.

Kuva 2. Teoreettiset puuenergiavarat Itä-Suomessa.Itä-Suomessa on toiminut yli kymmenen vuotta alueellinen energiatoimisto, Itä-Suomen Energiatoimisto. Se edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä. Energiatoimisto tavoite on, että Itä-Suomi olisi omavarainen lämmön- ja sähköntuotannossa sekä liikenteen polttoaineissa osittain vuoteen 2020 mennessä. Entistä pienempiin taajamiin rakennetaan kaiken kattava, energiatehokas kaukolämpöjärjestelmä ja maaseudulla korvataan öljy- ja sähkölämmitystä maa-, hake- ja pellettilämmityksellä.

Puun energiakäytön arvioidaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuosina 1992-2010. Lähtötaso on sekin jo ollut korkea, kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Runsaan puunkäytön vuoksi energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen arvioidaan laskevan kolmanneksella vuoden 1992 tasosta.

Uusiutuva energia työllistää hyvin. Yksin vuosina 2000–2010 arvioidaan metsähakkeen tuotantoon ja bioenergiateknologian vientiin syntyvän päästökaupan ansiosta Itä-Suomessa 2 000 uutta työpaikkaa.