Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti Itämeren alueella • 14.2.2008uutisarkisto

Ilmaston lämpeneminen tuntuu Itämeren ja sitä ympäröivien valtioiden alueella keskimääräistä voimakkaammin. Samaan aikaan kun maailman keskilämpötila on noussut 0,75˚C Itämeren alueella lämpenmistä on tapahtunut kokonaisen asteen verran. Uudessa BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (BACC) -raportissa arvioidaan lämpötilan nousevan Itämeren pohjoispuolella, minne Suomikin sijoittuu,nousevan peräti 4-6 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Ilman myötä lämpenee myös itse meri. Raportissa arvioidulla 2-4˚C pintavesien lämpenemisellä olisi syvällisiä vaikutuksia Itämeren ja sitä ympäröivien alueiden ekosysteemeihin. Sateisuus voi talvisin lisääntyä aleellisesti jopa 75%, kesällä sateisuuden vastaavasti vähentyessä. Kaikkiaan lisääntyvä sateisuus ja suuremmat valumavesien määrät vähentävät Itämeren suolaisuutta ja edesauttavat rehevöitymistä. Ilmastonmuutoksen voidaan siis odottaa pahentavan Itämeren olemassa olevia ongelmia entisestään.

Radikaaleimmat muutokset tullaan näkemään Itämeren jääoloissa. Vuonna 2100 suuria alueita Pohjanlahdesta ja Suomenlahdesta, mm. Turun ja Ahvenanmaan saariston uloimmat osat, pysyy todennäköisesti jäättömänä ympäri vuoden. Jäätalven pituus tulee kaikkialla lyhenemään noin 1-3 kuukautta.

BACC-raportti on ensimmäinen yritys kattavasti arvioida ja mallintaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Itämeren aluella. GKSS-tutkimuskeskuksen koordinoima ja 13 maata osallistanut raportti seuraa hallitustenvälisen ilmastopaneelin illmastoraporttien jalanjälkiä ja pyrkii tarjoamaan koostettua tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM onkin jo huomioinut raportin omassa päätöksenteossaan.

BACC (BALTEX Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin)

Helcomin BACC-raporttiin perustuva julkaisu:
Climate Change in the Baltic Sea Area HELCOM Thematic Assessment in 2007