Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä • 1.2.2006puheenvuorot

Peter Höppe
Tutkimusjohtaja
Geo Risks Research, Munich Re

Munich Re -jälleenvakuutusyhtiön tutkijat ovat seuranneet äärimmäisiä sääilmiöitä 30 vuoden ajan, ja nykyisin näissä tehtävissä työskentelee jo 25 ihmistä. Viime vuosina todistusaineisto ilmastonmuutoksen vaikutuksista luonnonkatastrofeihin on vahvistunut. Tästä kertovat seuraavat tapahtumat:

 • Vuoden 2002 Elbe-joen tulva oli suurin yli sataan vuoteen
 • Vuoden 2003 lämpöaalto oli suurin 450 vuoteen ja aiheutti 35 000 lämpökuolemaa
 • Vuonna 2004 hurrikaanit aiheuttivat ennätysvahingot, Japanissa taifuuneja oli ennätysmäärä ja Etelä-Atlantilla havaittiin ensimmäinen hurrikaani
 • Vuonna 2005 havaittiin eniten trooppisia sykloneita ja hurrikaaneja mittausten alettua 1851, mukaan lukien voimakkain (Wilma), 4. voimakkain (Rita) ja 6. voimakkain (Katrina) hurrikaani; Katrinan vahingot olivat 125 miljardia dollaria, josta 45 miljardia dollaria oli vakuutettu

Munich Re:n asiantuntijoiden tietokannan perusteella suurkatastrofien – miljardivahingot, tuhansia kuolleita – vuosittainen määrä on nelinkertaistunut 50 vuoden aikana kahdesta kahdeksaan. Taloudelliset vahingot ovat nousseet vielä enemmän, 165 miljardiin dollariin.

Suurin osa vahinkojen lisääntymisestä johtuu väestönkasvusta ja vaaralle alttiiden alueiden kehittymisestä ja teollistumisesta. Silti se, että vain säähän liittyvien katastrofien, kuten tulvien, aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja geofyysisten katastrofien, kuten maanjäristysten, aiheuttamat vahingot eivät ole nousseet merkittävästi, viittaa ilmastonmuutoksen mahdolliseen vaikutukseen.

Viime vuosina tämä teoria on saanut tukea: Antarktiksen jääkairausten perusteella hiilidioksidipitoisuus on korkeammalla kuin 750 000 vuoteen, ja lämpimimmät vuodet säämittausten alettua ovat sijoittuneet 1990- ja 2000-luvuille.

IPCC:n kolmas arviointiraportti liittää ilmastonmuutoksen ja äärimmäiset sääilmiöt vahvasti yhteen, ja odotettavissa oleva 1,4–5,8 asteen lämpeneminen tällä vuosisadalla lisää lämpöennätysten todennäköisyyttä huomattavasti. Lisäksi lämpeneminen lisää sadantaa ja pystyvirtauksia, jolloin tulvia aiheuttavat rankkasateet lisääntyvät.

Keski-Euroopan leudot talvet vähentävät lumialueita, joiden yllä vakaat korkeapainerintamat syntyvät. Heikot ja idemmäksi siirtyvät rintamat johtavat tuhoisien talvimyrskyjen lisääntymiseen. Saksalaiset tuulimittaukset vahvistavat myrskypäivien lisääntymisen 30 viime vuoden aikana. Pohjois-Atlantilla on myös havaittu epävakaan matalapaineen lisääntyminen, mutta havaintoa ei ole vielä tieteellisesti vahvistettu.

Ilmastonmuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden väliseen yhteyteen on viime vuosina viitannut yhä useampi tieteellinen julkaisu:

 • Ihmisen toiminta on yli 90 % todennäköisyydellä kaksinkertaistanut vuoden 2003 kaltaisen lämpöaallon todennäköisyyden (Stott et al, Nature 2004)
 • Tulevaisuuden hurrikaaneja simuloivat mallit, jotka ottavat huomioon ilmastonmuutokseen, viittaavat hurrikaanien vahvistumiseen ja niiden aiheuttamien sateiden lisääntymiseen viidenneksellä (Knutson ja Tuleya, Journal of Climate 2004)
 • Trooppisien syklonien syntyalueilla pintaveden lämpötila on noussut ilmastonmuutoksen vuoksi 0,5 astetta (Barnett et al, Science 2005)
  Trooppisten myrskyjen kesto ja voimakkuus on noussut 50 % Pohjois-Atlantilla ja Luoteis-Tyynellämerellä vuodesta 1970, ja trendin uskotaan jatkuvan (Emanuel, Nature 2005; Webster et al, Science 2005)

Munich Re:n tutkijoiden analyysien perusteella viime aikojen hurrikaanien määrän lisäyksestä 2/3 johtuu luonnollisesta vaihtelusta ja 1/3 ilmastonmuutoksesta.

Havaintojen ja ennusteiden perusteella on selvää, että keskeinen kysymys ei enää ole ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen todenperäisyys, vaan se, kuinka hyvin tietokonemalleilla pystytään ennustamaan vaikutuksia. Vakuutusyhtiöidenkin on kehitettävä katastrofimallejaan uusimpien havaintojen perusteella.

astonmuutoksen torjumisessa keskeinen sija on ratkaisuilla, joista on hyötyä, vaikka ilmasto lämpenisi odotettua hitaammin, kuten energiansäästöllä. Tällaiset ratkaisut suojaavat joka tapauksessa rajallisia resursseja antavat teollisuusmaille mahdollisuuden osoittaa, että ne suhtautuvat vastuullisesti myös kehitysmaiden ongelmiin. Varovaisuusperiaatteeseen perustuvien ratkaisujen käyttö vähentää riskiä, että toimet osoittautuvat vahingolliseksi.

Vakuutusyhtiöihin ilmastonmuutos vaikuttaa useilla tavoilla:

 • Äärimmäiset sääilmiöt lisäävät vakuutustappioita
 • Tappiot vaihtelevat aiempaa enemmän
 • Uusia riskejä, kuten Etelä-Atlantin hurrikaanit, ilmestyy
 • Luonnonilmiöissä koetaan uusia ääriarvoja, kuten ennätyksellisiä hurrikaaneja
 • Vakuutusten hintojen sopeuttaminen riskitasoon jää jälkeen korvausvaatimuksista

Vaikka ennusteet ovat vakuutusyhtiöille epäsuotuisia, ne tarjoavat useita tapoja suojautua luonnonkatastrofien taloudellisilta riskeiltä. Samalle ne kannustavat asiakkaitaan suojautumaan ja kehittävät omia ennusteitaan, vaikka se on hyvin haasteellista. Vakuutusyhtiöillä on suuri potentiaali ilmastonsuojelussa ja siten omien vahinkojensa välttämisessä – esimerkistä käy sijoitusten, tuotteiden ja sponsorointikohteiden valinta. Munich Re tulee pitämään johtoasemansa tässä toiminnassa.