Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmastonmuutos ja aavikoituminen • 1.5.2006puheenvuorot

Anu Eskonheimo
Tutkija
Viikin tropiikki-instituutti
Helsingin yliopisto

Ilmastonmuutoksen pahentama aavikoituminen on erittäin huolestuttava ilmiö, joka uhkaa vaikeuttaa entisestään kuivilla alueilla elävien ihmisten toimeentuloa.

Aavikoitumisella tarkoitetaan YK:n aavikoitumisenestosopimuksen mukaan kuivilla alueilla tapahtuvaa maan köyhtymistä eli maan laadun ja tuotantokyvyn laskua. Maan köyhtymisen näkyviä merkkejä ovat esimerkiksi kasvipeitteen väheneminen ja kasvilajistossa tapahtuneet muutokset. Aavikoituminen ei liity ainoastaan aavikkojen leviämiseen, vaan sitä voi tapahtua aavikkoalueiden reunojen lisäksi myös esimerkiksi pelloilla, kaupunkien ympärillä tai eläinten juomapaikkojen läheisyydessä.

Aavikoituminen johtuu monista syistä. Selkeimmin havaittava syy on kuitenkin ihmisen toiminta kuivilla alueilla, sillä aavikoitumista aiheuttavat esimerkiksi suurien eläinmäärien laiduntaminen rajatulla alueella, kestämättömät viljelymenetelmät ja puiden hakkaaminen polttopuukauppaa varten. Kestämättömän ympäristön hyödyntämisen taustalla ovat usein yhteiskunnalliset syyt kuten köyhyys ja sosiaalinen eriarvoisuus. Myös väestökeskittymät ja väestönkasvu lisäävät omalta osaltaan aavikoitumista.

Kuivien alueiden keskeinen ongelma on vähäinen ja vaihteleva sade, jonka tuloa paikalliset ihmiset odottavat hartaasti joka vuosi. Kuivuudet ovat pelättyjä onnettomuuksia, joiden sattuessa satoja menetetään ja eläimiä menehtyy. Kuivuudet myös pahentavat ihmisten ympäristöä vahingoittavan toiminnan kuten kestämättömien viljelymenetelmien ympäristövaikutuksia eli osaltaan pahentavat aavikoitumisongelmaa.

Koska ihmisen paikallisella toiminnalla on usein tärkeä merkitys aavikoitumisen välittömänä aiheuttajana ja koska sademäärien vaihtelut ovat aina olleet osa kuivien alueiden ekologiaa, on ilmastonmuutoksen ja käynnissä olevan aavikoitumisen yhteyttä vielä vaikea todistaa tieteellisesti. On kuitenkin jo selvää, että käynnissä oleva lämpötilojen nousu on riskitekijä, koska haihdunnan kasvaessa veden saatavuus kuivien alueiden kasveille vähenee jolloin maanviljely ja karjankasvatus vaikeutuvat entisestään. Myös ilmastomuutoksesta seuraavien ilmaston ääri-ilmiöiden kuten kuivuuksien pahentuminen syventää aavikoitumisongelmaa entisestään.

Ilmastonmuutoksen syventämästä aavikoitumisongelmasta uhkaa siten tulla katastrofi ihmisille, joiden toimeentulo on riippuvaista kuivien alueiden ympäristöstä. Pahenevan aavikoitumisongelman seuraukset voivat olla erittäin traagisia, kuten nälkäongelman ja köyhyyden pahentuminen, maan käyttöön liittyvien konfliktien lisääntyminen ja ympäristöpakolaisuus. Ilmastonmuutos on siten valtava riski ihmiskunnalle myös aavikoitumisongelman pahenemisen takia ja ilmaston lämpenemisen hidastaminen ensiarvoisen tärkeää myös kuivilla alueilla elävien ihmisten kannalta.