Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Ilmastonmuutos edessä - miten käy sähköverkoille? • 1.3.2006puheenvuorot

Osmo Auvinen
teknologiapäällikkö
VTT

”Tuhansia kotitalouksia ilman sähköä voimakkaan talvimyrskyn seurauksena”

”Tykkylumi kaataa runsain määrin puita sähkölinjojen päälle”

Viime kuukausina mediassa on ollut runsaasti otsikoita sään aiheuttamista ongelmista sähköverkoissa. Monet meistä ovat myös itse kokeneet, mitä on olla päiviä ilman sähköä. Useimmin syynä sähkökatkoksiin ovat ilmastotekijät, kuten ukkonen tai myrskytuuli.

Suomessa sähköverkot on rakennettu pääosin 40 viime vuoden aikana vallitseviin olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen myötä olosuhteet ovat kuitenkin monilta osin muuttumassa. VTT:llä tutkittiin vuonna 2005, miten ilmastonmuutos vaikuttaa sähköverkkoliiketoimintaan Suomessa seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Tulosten perusteella osa ilmaston muuttumisen seurauksista on edullisia sähköverkoille, mutta suurin on haitallisia ilmaston muuttuessa ennustetulla tavalla.

Suurimmat haitalliset muutokset johtuvat voimakkaiden tuulten ja kesän helteiden lisääntyessä voimakkaampien ukkosten yleistymisestä. Tuulet ja ukkoset vaurioittavat sähköjohtimia ja muuntajia, jolloin seurauksena on useimmiten sähkökatko.

Talvipakkasten aiheuttamat ongelmat pääasiassa helpottuvat, mutta jo edellä mainittu tykkylumiongelma voi paikallisesti jopa pahentua. Sähköverkkojen vikojen korjausajat pidentyvät, kun raskas ajoneuvokalusto ei pääse helposti kaukana metsissä sijaitseville johdoille maaperällä, joka on pehmennyt riittävän syvän roudan puutteesta talvisin ja sateen runsaudesta kesäisin.

Kesähelteiden lisääntyessä kotitalouksien ilmastointi todennäköisesti yleistyy, mikä kasvattaa sähköverkon kuormitusta. Tästä voi seurata myös yhä useampia sähkökatkoja verkon laitteiden rikkoutuessa useammin, koska laitteet kuumenevat liikaa luonnollisen jäähdytyksen heikentyessä.

Syksyn pidentyessä voimakkaat tuulet osuvat Suomeen roudattoman maan aikaan. Roudattomassa maassa puut kaatuvat helpommin kuin maan ollessa jäässä, joten laajat metsätuhot yleistyvät. Sähkölinjoja pyritäänkin poistamaan keskeltä metsiä tien varsille ja muille helppopääsyisille paikoille, mutta tämä vie aikansa verkoston uusiutumisen hitaudesta johtuen.

Mitä ilmastonmuutoksesta sitten mahdollisesti seuraa tavalliselle sähkönkuluttajalle eli meille kaikille? Sähkön tarve lämmitykseen tulee vähenemään joka suhteellisesti pienentää sähkölaskua sähkölämmittäjillä. Toisaalta yhteiskunnan herkkyys sähkökatkoille yleensä on samaan aikaan kasvamassa ja lyhyitäkään katkoja ei suvaittaisi. Mikäli sähköverkkoyhtiöt eivät ryhdy toimenpiteisiin, voi sähkökatkosten määrä kasvaa merkittävästi. Yhtiöillä on edessään suuria haasteita sähkön laadun turvaamisessa.