Ilmarin palautteet opettajilta 2012-2013 • 20.3.2014

Vuonna 2012, kun Ilmaria oli tehty jo lähes kymmenen vuoden ajan, päätettiin aloittaa sisällöllinen työskentely puhtaalta pöydältä. Lähes jokaisella kouluvierailulla on pyydetty opettajalta palautetta pidetystä tunnista. Opettajat ovat pääsääntöisesti arvioineet kouluvierailut innostaviksi. Parhaiten opettajat ovat arvioineet, että materiaalista välittyvät viestit Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehdään jo paljon asioita eri puolilla maapalloa ja Omassa ympäristössä on paljon tekemisen paikkoja.

Sen sijaan viesti Globaalin Etelän ja Pohjoisen toimijat voivat olla tasavertaisia toimijoita ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa ei ole opettajien mielestä tullut esille niin hyvin. Materiaaleissa on mukana vahvoja esimerkkejä, mutta ne toki eivät vielä yksinään riitä syvälle juurtuneiden mielikuvien muuttamiseksi. Kuvamateriaalia ja muuta kerrontaa tukevaa aineistoa on toki varaa edelleen kehittää ja monipuolistaa. Otamme mielellämme myös vastaan uusia vinkkejä esimerkiksi Globaalissa Etelässä syntyneistä cleantech- tai behaviour change -startupeista.

Materiaalin sisällöllisten viestien välittyminen

 Samaa mieltä väittämien kanssa

Vapaamuotoisissa kommenteissaan opettajat kommentoivat tunnin onnistumista ja näkökulmien valintaa. Joiltain opettajilta tuli myös konkreettisia parannusehdotuksia.

  • Kiitos mukavasta tietopaketista! Pidin erityisesti siitä, että aihe käsiteltiin yhteiskunnalliselta kantilta. Positiivinen näkökulma → jokainen voi vaikuttaa ja paljon on jo tehtykin.
  • Kehittynyt edellisestä vierailupaketista. Herättää oppilaiden ajattelun → mahdollisuus vaikuttaa. Sopivasti jaksotettu kokonaisuus. Vierailija huomioi erilaiset opetusryhmät. Oppilaat saivat olla aktiivisia osallistujia.
  • Sopivasti teoriafaktaa, sopivasti tarinointia → hyvä kokonaisuus! Lähettiläs oli innostava ja asiastaan kiinnostunut! Politiikkakysymykset aika vaikeita ysiluokkalaisille.
  • Luentomateriaali toimii! Mahtavia esimerkkejä! Vaikuttavia kuvia! Mahtava opetusmatsku!
  • Hyvä ja asiallinen esitys. Selkeä sisältö. Napakka vierailija.
  • Vierailun vaikutus ja mielekkyys ei välttämättä näy heti luokassa, mutta passiivisetkin oppilaat saattavat mielessään osallistua tunnilla ja pohtia asioita myöhemminkin. Vierailija oli sinällään jo herättävä kokemus monelle oppilaalle.
  • Lähestymistapa ilmastonmuutokseen on hyvä: sen lisäksi, että käydään läpi sen aiheuttajia, niin painotetaan myös hyvin voimakkaasti, että asiaan voidaan vielä vaikuttaa. Konkreettiset esimerkit ympäri maailmaa tuovat hyvin esille sen, että pienilläkin teoilla on merkitystä. Ja se, että jokainen voi vaikuttaa omalla tavallaan ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lopussa tullut kuvasarja voisi edetä ihan himppusen verran hitaammin, on aika nopeaa tykitystä.
  • Videonpätkät olivat parhaita. Esittelijä oli hyvin selkeäsanainen ja hyvä! Ehkä turhan pitkä teoreettinen osuus siitä, mitä ilmastonmuutos on ja energianlähteistä (tietysti tätä pitää olla, mutta se voisi olla lyhyemmin ja oppilaat eivät välttämättä osaa vastata tähän). Vaikuttamisvaihtoehtoja voisi olla pidemmin käsitelty – esim. niistä kulutusvalinnoista (ruokahävikki ym.) – ehkä jotain toiminnallisempaa. Tai olisiko siihen liittyen olemassa jotain kuvia (esim. samassa kuvassa hyvä ja huono vaihtoehto) ja näistä enemmän keskustelua. Mutta KIITOS – vierailut ovat aina hyväksi.
  • Meillä oli ensimmäisellä sessiolla liikaa oppilaita, toinen tuntisessio meni paremmin, koska ryhmä oli pienmpi ja aktiivisempi. Suuret kiitokset hienoista tunneista!