Hiilen talteenotto ja varastointi Suomessa • 1.2.2008puheenvuorotNäkökulmia Euroopan komission energia- ja ilmastopakettiin

Petra Lundström
Fortum Corporation

Fortumin mielestä Suomen kannattaa olla mukana kehittämässä hiilen talteenottoa ja varastointia (Carbon capture and storage, CCS), koska sillä on edellytyksiä tulla merkittäväksi teknologiaksi globaalisti. IEA:n arvion mukaan CCS:llä on suurin päästöjenvähennyspotentiaali sähköntuotannon sisällä (yleisesti ottaen energian loppukäytön tehostamisella on suurin vaikutus). Osaamisen hankkiminen on tärkeää Suomen omien päästöjen vähentämiseksi ja aivan erityisesti teknologian merkittävän vientipotentiaalin takia. Energiajärjestelmä tulee vielä pitkään nojaamaan fossiilisiin polttoaineisiin, ja tämän vuoksi toimivan CCS:n aikaansaaminen on ensiarvioisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

Suomen tulee energia- ja ilmastostrategiassaan varautua rahoittamaan teknologian demonstroimista ja samalla vaikuttaaa Brysselissä, jotta EU itsekin panostaisi merkittävästi demonstraatiohankkeiden aikaansaamiseksi.

Mitä tulee kehitteillä olevaan lainsäädäntöön, Suomen kannalta tärkeätä on, että taataan avoin pääsy hiilidioksidin kuljetusinfrastruktuuriin ja varastopaikkoihin, sillä Suomen alueella kaasua ei tiettävästi voi varastoida.

Fortum ja Teollisuuden Voima ovat käynnistäneet Meri-Porin voimalaitoksella hankkeen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kehittämiseksi. Vaihtoehtoisten teknologioiden selvitystyö tehdään vuoden 2008 aikana, ja suunnittelu valitun teknologian soveltamiseksi voimalaitoksen sähköntuotannossa voidaan käynnistää vuoden 2009 alussa. Tavoitteena on, että investointipäätös tehdään vuonna 2011, jolloin järjestelmä olisi käytössä Meri-Porissa vuonna 2015.