Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Havaitut ilmaston muutokset apuna tuleviin muutoksiin varauduttaessa • 1.4.2004puheenvuorot

Heikki Tuomenvirta
tutkija
Ilmatieteen laitos

Tiedeyhteisön tutkimustulokset todistavat, että ihmiskunnan kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt ovat käynnistäneet maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen. Tuulet eivät tunne valtioiden rajoja, niinpä myös Suomen ilmasto kytkeytyy osana maapallon ilmastojärjestelmään.

Mitä ilmaston pitkäaikainen seuranta kertoo Suomen ilmastosta? Onko jo nähtävissä selviä muutoksia?

Järjestelmällisiin säähavaintoihin perustuen Suomen ilmastoa voidaan kuvata taaksepäin aina 1800-luvun puoliväliin asti. Vuoden keskilämpötila on nykyään reilun asteen korkeampi kuin jakson alussa. Kaikkein voimakkainta lämpeneminen on ollut keväisin. Maalis-, huhti- ja toukokuun keskilämpötila on noussut noin kaksi astetta 150 vuoden aikana.

Muut vuodenajat eivät ole lämmenneet yhtä tasaisesti kuin keväät. Kuitenkin talvet ovat nykyään noin asteen sekä kesät ja syksyt puolisen astetta lämpimämpiä kuin 1800-luvun puolivälissä.

Koko maapallon keskilämpötila on 1900-luvulla noussut reilut puoli astetta. Noususta noin puolet on tapahtunut 1970-luvun puolivälin jälkeen. Samanaikaisesti myös Suomen keskilämpötila on selvästi kohonnut. Varsinkin talvisin on viime vuosikymmeninä tapahtunut heilahdus lämpimämpään.

1900-luvulla vuorokauden minimilämpötilat ovat kohonneet nopeammin kuin maksimilämpötilat. Tämä on johtanut lämpötilan vuorokauden vaihteluvälin pienenemiseen, mikä sopii hyvin yhteen pilvisyyden lisääntymisestä tehtyjen havaintojen kanssa.

Monet ilmastotiedon eri sovellusalueilla tehdyt laskelmat perustuvat ns. normaali­kauden 1961–90 säähavaintoihin. Erityisesti talvien osalta jakso 1961–90 on liian kylmä edustaakseen edes 1900-luvun ilmastoa. Olisi syytä selvittää, miten tuotetaan sopivaa tietoa suunnittelun, rakentamisen ja muiden yhteiskunnan toimintojen pohjaksi tuleville vuosikymmenille.

Toisaalta jo toteutuneista ilmaston vaihteluista ja muutoksista on Suomessa "selvitty". On siis olemassa kokemusperäistä tietoa siitä, miten hyvin tai huonosti ilmaston muutokseen ja ääritilanteisiin on sopeuduttu. Tätä tietoa voidaan käyttää varauduttaessa odotettavissa oleviin suurempiin ilmaston muutoksiin.

Havaittua Suomen ilmaston muuttumista käsittelevästä tekijän väitöskirjasta voi lukea enemmän Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Koko väitöskirja "Reliable estimation of climatic variations in Finland" on saatavilla sähköisessä muodossa Helsingin yliopiston e-thesis-palvelusta.

Talvet 1990-luvulla olivat sateisia ja reilut kaksi astetta normaalikautta lämpimämpiä. Mitä haitallisia tai hyödyllisiä seurauksia lauhoista talvista oli? Tarvittiinko leutoon talvi-ilmastoon erityistä sopeutumista?

Tämänhetkiseen parhaaseen tietämykseen perustuvat ilmastoarviot ilmaistaan useimmiten tasaisena muutoksena. Meidän on syytä varautua siihen, että ilmaston luontaisesta vaihtelusta ja ilmastojärjestelmän monimutkaisuudesta johtuen ilmastonmuutos Suomessa saattaa kuitenkin tapahtua "pyrähdyksittäin".