Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla hiilidioksidipäästöt laskuun • 1.8.2005puheenvuorot

Jouko Kinnunen
toimitusjohtaja
Motiva Oy

Tarvitsemme energiaa työssämme ja vapaa-aikanamme. Energian säästäminen ja mahdollisimman tehokas käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuottavuudesta ja mukavuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä.

Energiansäästö on taloudellisesti järkevää. Energiaa säästämällä vähenevät myös hiilidioksidipäästöt. Uusiutuvien energiamuotojen käytöstä ei synny hiilidioksidipäästöjä. Niiden käyttömahdollisuudet on syytä selvittää tapauskohtaisesti.

Euroopassa käytävässä keskustelussa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on saanut lisäpontta tuonti­energian kalliin hinnan takia. Tehokas energiankäyttö vähentää riippuvuutta kalliista tuontipolttoaineista ja lisää siten Euroopan kilpailukykyä.

Yksityiselle kansalaiselle energiansäästö on arkista puuhaa: jos autoilee, tulee ajaa taloudellisesti ja tarkoituksen­mukaisesti ja hankkia käyttötarkoitukseen sopiva auto. Välillä autoilijakin voi pyöräillä tai kävellä.

Kodin lämpötila kannattaa pitää vähän yli 20 asteessa ja kannattaa hankkia vähemmän energiaa kuluttavia laitteita. Tärkeimmät energiankulutusta koskevat ratkaisut tehdään uutta rakennettaessa tai hankittaessa sekä vanhaa korjatessa. Hankinnan jälkeen perehdytään laitteiden oikeaan käyttöön.

Yritykset hoitavat energiansäästöä osana tehokkuuden parantamista. Varsinkin teollisuus on aktiivisesti etsinyt hyviä keinoja pienentää energiankulutustaan. Aina paras keino ei edellytä investointeja.

Vapaa­ehtoisia energiansäästösopimuksia on solmittu teollisuuden, kuntien, kuljetusalan, energiantuottajien, kiinteistö- ja rakennusalan kanssa. Kaikissa sopimusyrityksissä ja -yhteisöissä tehtyjen säästötoimien yhteisvaikutus oli vuoden 2003 lopussa 4,7 terawattituntia vuodessa. Toteutunut säästö vastaa noin 235 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta.

Avain energian tehokkaaseen käyttöön on osaaminen. Osaaminen muuttaa asenteita ja opettaa huomaamaan mahdollisuuksia. Keskeisessä roolissa ovat koulut ja työpaikat.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei synnytä hiilidioksidipäästöjä. Aurinko ja tuuli ovat ihmisen kannalta ehtymättömiä energianlähteitä ja puu sitoo kasvaessaan ilmasta hiilidioksidia itseensä. Suomessa keskeistä on biopolttoaineiden käyttö. Varsinkin metsäteollisuus käyttää paljon biopolttoaineita energian­tuotannossaan.

Vaikka hiilidioksidipäästöt vähenevät, puuta poltettaessa on muistettava myös lähinaapurit. Uuneja ja takkoja tulee käyttää ohjeiden mukaisesti, jotta savu ei aiheuta naapurustolle haittoja.

Ensimmäinen askel on aina miettiä, miten energiaa tuotetaan ja käytetään olemassa olevilla laitteilla. Kun on aika uusia tai korjata vanhaa, kuten omakotitalon lämmitysratkaisuita, on selvitettävä, miten energia tuotetaan tai mitkä vaihtoehdoista kuluttavat vähemmän energiaa.