Energian säästö rakennuksissa • 1.2.2008puheenvuorotNäkökulmia Euroopan komission energia- ja ilmastopakettiin

Eerik Lundmark
Area Director, PAROC OY AB Building Insulation Northern Area

EU komission energia- ja ilmastopaketti asettaa Suomelle entistä tiukemmat päästötavoitteet, ja tämä on vasta alkua. Tehokkain tapa edetä tavoitteisiin on säästää rakennuksissa käytettävää energiaa, sillä Suomen rakennuksissa käytetystä energiasta yli puolet on lämmitysenergiaa.

Säästöpotentiaalin hyödyntämiseen tarvittavaa tekniikkaa ja järjestelmiä on kehitetty jo vuosia Keski-Euroopan passiivitalorakentamisessa. Rakennuksen hyvällä eristämisellä, hallitulla ilmanvaihdolla ja lämmön talteenotolla rakennusten lämmitysenergian tarve on pudotettu kuudesosaan perinteiseen rakennukseen verrattuna. Passiivirakentaminen on -kumma kyllä- jäänyt kovin vähälle huomiolle Suomessa.

Uudelle tasolle siirtyminen on helpointa uudisrakentamisessa, mutta myös rakennusten peruskorjaamisesta passiivitasolle on myönteisiä kokemuksia. Nyt olisi valitettavaa, jos korjausrakentamiseen tuleva 60- ja 70-lukujen rakennuskanta peruskorjattaisiin vanhaan energiatasoon. Silloin meillä olisi tarpeetonta painolastia tulevaisuuteen.

Pienten askeleiden politiikka on kyseenalainen, sillä potentiaalin kunnollinen hyödyntäminen edellyttää eri osatekijöiden merkittävää uudelleen järjestämistä. Koko rakentamisen ohjaamiseen tarvitaan tuntuvia rakentamismääräysten linjauksia. Isot askeleet ja selkeät aikataulut ovat tarpeen, jotta eri toimijat voivat suunnitella toimintansa niiden mukaan.