Balin tiekartta alkaa hahmottua • 8.12.2007Balin ilmastokokous 2007

Simo Kyllönen
Niin sanotun dialogityöryhmän puheenjohtajat ovat juuri jakaneet delegaateille päätösluonnoksen viikonlopun kotiläksyiksi. Työryhmän tarkoituksena on hahmotella ilmastosopimuksen tulevaa kokonaisuutta ja niitä koskevia neuvotteluja ilmastokokouksen puheenjohtajan Rachmat Witoelarin sanoin Balin tiekarttaa.
 
Balin tiekartta tai neuvottelumandaatti on ratkaiseva tulevan ilmastosopimuksen kannalta. Siinä käytännössä ratkaistaan, mistä elementeistä tuleva sopimus koostuu. Puheenjohtajien luonnoksessa tällaisia ovat muun muassa määrälliset päästötavoitteet teollisuusmaille ja selkeästi mitattavat päästövähennystoimet kehitysmaille. Lisäksi mainitaan keinot metsäkadon vähentämiseksi ja teknologiayhteistyön lisäämiseksi. Kehitysmaiden ilmastomuutokseen sopeutumisen tukeminen ja rahoitus on myös aivan omana elementtinään.

Aivan varauksetonta vastaanottoa ei luonnos maiden delegaateilta saanut. Ratkaistavia kohtia on edelleen paljon, muun muassa elementtien tarkempi sisältö sekä tulevan neuvotteluprosessin rakenne. Jatketaanko epävirallisena dialogina vai perustetaanko virallisempi työryhmä, johon yhdistetään muita virallisia prosesseja, kuten teollisuusmaiden tavoitteita pohtiva AWG-prosessi. Jotta
tavoitteesta saada uusi sopimus vuonna 2009 voitaisiin pitää kiinni, on muun muassa EU vaatinut jälkimmäistä. Puheenjohtaja Rachmat Witoelar kävikin kokouksen lopuksi valamassa uskoa maiden delegaateille ja toivoi heiltä rakentavaa asennetta ja yhteistyökykyä maanantaina jatkuvissa neuvotteluissa: "Älkää jättäkö liian paljon keskeneräisiä asioita poliitikoille". Lopullisen ratkaisun asiasta tekevät tiistaina paikalle saapuvat ministerit.