Balin tiekartan kolme elementtiä • 15.12.2007Balin ilmastokokous 2007

Kaisa Kosonen

Balin tiekartta, jonka pohjalta Kioton pöytäkirjan jatkosopimusta aletaan neuvotella, koostuu kolmesta elementistä:

1) Ilmastonmuutoksen puitesopimuksen alla käyty, Montrealista (2005) alkanut dialogi, joka muutettiin Balilla keskustelukerhosta viralliseksi neuvotteluryhmäksi.

 • Tämä päätös nuijittiin lauantaina ensimmäisenä, ja on otsikoltaan ”Decision 1/CP.13, Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention.
 • Päätös koskee myös Yhdysvaltoja, joka on ratifioinut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen, mutta ei sen alaista, sitoviin määrällisiin päästövähennyksiin perustuvaa Kioton pöytäkirjaa.
 • Päätös kokoaa tulevan kahden vuoden aikana solmittavan sopimuksen elementtejä, kuten trooppisen metsäkadon estämiseen, teknolgian siirtoon ja sopeutumiseen liittyviä toimia.
 • Päätökseen ei saatu sisällytettyä globaaleja tai teollisuusmaita koskevia, suuntaa-antavia päästövähennyksiä, vaan päätös tyytyy viittaamaan IPCC:n raporttiin päästövähennyksistä. Päätös kuitenkin linkittyy muihin Balin tiekartan päätöksiin.
 • Päätöksen viimeisin luonnos

2) Kioton pöytäkirjan alla käyty, niin ikään Montrealin ilmastokokouksessa käynnistynyt neuvottelu Kioton pöytäkirjan ratifioineiden teollisuusmaiden päästövähennyksistä vuoden 2012 jälkeen (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties Under the Kyoto Protocol, eli lyhenteenä AWG).

 • Päätös nuijittiin lauantaina läpi toisena.
 • Näissä neuvotteluissa Yhdysvallat ei ole mukana, mutta kaikki muut osapuolet ovat.
 • Päätökseen kirjattiin suuntaa-antavat päästövähennysluvut sekä teollisuusmaille että globaaleille päästöille. Tämän päätöksen myötä ”Balin tiekarttaan” saatiin mukaan päästövähennysluvut (koska Yhdysvallat ei päässyt vaikuttamaan päätökseen).
 • Ryhmän varapuheenjohtajana toimi Suomen pääneuvottelija Outi Berghäll.
 • Päätöksen viimeisin luonnos

3) Kioton pöytäkirjan arviointia koskeva päätös (Artikla 9).

 • Päätös käynnisti Kioton pöytäkirjan arvioinnin, jonka myötä sitä voidaan uudistaa ja parannella vastaamaan paremmin vuoden 2012 jälkeistä aikaa.
 • Päätös nuijjittiin lauantaina kolmantena, ja se viimeisteli ”Balin tiekartan”.
 • Päätöksen viimeisin luonnos

Toisin kuin usein luullaan, Kioton pöytäkirja ei pääty vuonna 2012, vaan ainoastaan sen ensimmäinen sitoumuskausi (2008–2012) päättyy. Balilta käynnistyvissä neuvotteluissa tullaan neuvottelemaan Kioton pöytäkirjan toisesta sitoumuskaudesta, joka tullee olemaan niin ikään viisivuotinen, eli 2013–2017. Tämän takia Kioton pöytäkirjan arviointia koskeva päätös on yksi ”Balin tiekartan” muodostavasta kolmesta osasta.

Balin tiekartta, jonka pohjalta Kioton pöytäkirjan jatkosopimus kahden vuoden aikana neuvotellaan, rakentuu siis kolmesta päätöksestä. Globaaleja päästövähennyslukuja ei saatu päätettyä ilmastosopimuksen alla (missä Yhdysvallat on mukana), joten ne tuotiin mukaan ”keittiön oven”, eli Kioton pöytäkirjan alaisen AWG:n kautta. Tämä oli suuri yllätys kaikille, ja monet tahot ehtivät lähettää synkkiä tiedotteita jo ensimmäisen päätöksen jälkeen, koska lukujen läpimenoon toisen päätöksen alla ei uskottu. Toinen päätös kuitenkin muutti tilanteen täysin.

Kaiken kaikkiaan kolmesta päätöksestä koostuva neuvottelupaketti on parempi, mitä etukäteen osattiin odottaa, ja antaa toivoa siitä, että sekä Yhdysvallat että kehitysmaat saadaan mukaan mitattaviin päästövähennystoimiin tulevan sopimuksen myötä.