Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan • 10.12.2007uutisarkisto

Australia ratifioi Kioton pöytäkirjan joulukuun 3. päivä. Allekirjoitus tapahtui muutamia tunteja sen jälkeen kun Australian uusi hallitus oli astunut valtaaan. Marraskuiset vaalit voittanut Työväen (Labor) puolue on luvannut muuttaa Australian ilmastopolitiikan suuntaa konservatiivien yli kymmennen vuoden valtakauden jälkeen. Uutta suuntaa symboloidakseen hallitus allekirjoitti Kioton pöytäkirjan ensimmäisenä virkatoimenaan.

Ratifioitu sopimus tulee virallisesti voimaan ensi vuoden maaliskuussa, YK:n hyväksyttyä ratifiointi. Sen myötä Austrailia voi jatkossa osallistua Kioton pöytäkirjaan liittyviin joustomekanismeihin, kuten kansainväliseen päästökauppaan ja puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin.

Australialle asetettu tavoite Kioton pöytäkirjassa on pitää kasvihuonekaasupäästöjensä kasvu 8 prosentissa vuosien 2008-2012 välillä, verrattuna vuoden 1990 tasoon. Australian energiantuotanto perustuu lähes täydellisesti kivihiilelle ja päästöt asukasta kohti ovat maailman korkeimmat. Osaksi näiden heikkojen lähtöedellytyksien takia on Australialle asetettu tavoite esimerkiksi EU maita keveyempi.

Nykyiselle päästökehityksellä Australia on hienoisesti ylittämässä pöytäkirjan asettamat tavoitteet vuodelle 2012, joten uudelta hallitukselta tarvitaan uusia toimenpitetiä. Työväen puolue onkin asettanut tavoitteensa huomattavasti Kioton vaatimuksia korkeammalle ja ilmoittanut tavoittelevansa 60% päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä.

Toisin kuin edeltäjänsä, uusi Australian pääministeri Kevin Rudd, osallistui delgaatioineen maanantaina 3.12 alkaneeseen Balin ilmastokokoukseen. Australia kirvoitti spontaanit ja raikuvat aplodit kokousyleisöltä ja muiden maiden delegaatioilta kokouksen avauspäivänä.