Usein kysytyt kysymykset ilmasto-oikeudenmukaisuudesta

Näitä sivuja ei ole päivitetty ajantasalle tällä hetkellä. Ajantasaista tietoa löytyy esim. www.ilmasto-opas.fi -sivustolta.

1) Ketkä aiheuttavat ilmastonmuutoksen?

Historiallisesti päästöt teollisuusmaista ovat aiheuttaneet yli 80 % ilmastonmuutoksesta. Nykyäänkin niiden osuus tärkeimmän kasvihuonekaasun eli hiilidioksidin päästöistä on noin 60 %, vaikka niissä asuu vain noin viidennes maailman väestöstä. Vähiten kehittyneet maat, joissa asuu yli kymmenesosa maailman väestöstä, tuottavat vain puoli prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Jos metsäkadosta syntyviä hiilidioksidipäästöjä ei oteta huomioon, yksi yhdysvaltalainen tuottaa noin 20 ja suomalainen yli kymmenen tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Kiinalainen tuottaa yli kaksi tonnia ja intialainen noin yhden. Vähiten kehittyneissä maissa päästöjä tuotetaan henkeä kohti vain noin 0,2 tonnia vuodessa.

Kehitysmaiden nopean väestönkasvun ja teollistumisen vuoksi niiden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on kasvussa. Vuonna 2025 niiden arvioidaan olevan jo lähes puolet maailman päästöistä. Samalla päästöt lisääntyvät nopeasti myös Yhdysvalloissa sekä nopean väestön- että talouskasvun vuoksi.

Kehitysmaiden osuus ilmastonmuutoksesta ja päästöt henkeä kohti pysyvät vielä kauan huomattavasti teollisuusmaita vähäisempinä.

2) Ketkä kärsivät ilmastonmuutoksesta?

Ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Pahiten uhattuja ovat pienet saarivaltiot, jotka voivat hävitä kokonaan merenpinnan noustessa. Toisaalta tietyt lauhkeat alueet voivat jopa hyötyä ilmastonmuutoksesta, jos ilmasto lämpenee hitaasti.

Vedenpinnan nousu, kuivuudesta johtuva vesipula ja satojen väheneminen sekä tarttuvien tautien leviäminen aiheuttavat suuria ongelmia kehitysmaissa, joiden osuus ilmastonmuutoksesta on vähäinen. Suuri osa niistä sijaitsee tropiikissa, jossa vähäinenkin lämpeneminen aiheuttaa huomattavia ongelmia.

Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan suuria vahinkoja kehitysmaissa, ja erityisesti Afrikan ja Intian arvellaan kärsivän pahasti.

Kehitysmailla on teollisuusmaita huonommat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen. Kehitysyhteistyöjärjestöt ovatkin olleet huolestuneita siitä, että ilmastonmuutos voi estää köyhyyden vähentymisen maailmasta.