Vaikutukset ihmisiin

Näitä sivuja ei ole päivitetty ajantasalle tällä hetkellä. Ajantasaista tietoa löytyy esim. www.ilmasto-opas.fi -sivustolta.

Ilmastonmuutosta on pidetty vakavana ongelmana, koska se vaikuttaa alueisiin, joilla ihmiskunta on jo ennestään heikoilla. Vaikka ilmastonmuutos saattaa ensialkuun hyödyttää tiettyjä alueita, toisilla alueilla haitat tulevat olemaan erittäin suuria.

Trooppisilla ja subtrooppisilla seuduilla ilmastonmuutos vaikeuttaa ravinnontuotantoa, vähentää makean veden riittävyyttä, lisää tartuntatautien leviämistä ja kuivattaa ja polttaa subtrooppisia metsiä.

Pohjoisilla alueilla ilmastonmuutos muuttaa ja häiritsee metsäekosysteemejä, aiheuttaa myrskyjä ja tulvia sekä hukuttaa rannikkoseutuja veden alle. Se parantaa useiden kasvien kasvua ja vähentää lämmitysenergian tarvetta, mutta lisää toisaalta tartuntatautien leviämistä ja uhkaa maaperän vakautta roudan vähentyessä. (IPCC 2007).