Golf-virran muutokset

Näitä sivuja ei ole päivitetty ajantasalle tällä hetkellä. Ajantasaista tietoa löytyy esim. www.ilmasto-opas.fi -sivustolta.

Kuva 1. Golfvirta laajemmassa yhteydessään.Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioiminen Suomen ja Pohjois-Euroopan ilmastoon on vaikeampaa kuin muualla maailmassa. Tämä johtuu Golf-virran arvaamattomista muutoksista.

Golf-virta on osa Atlantin kiertoliikettä, jossa lämmintä, suolaista vettä virtaa meren yläosassa pohjoiseen ja vastaava määrä kylmää vettä suuntaa syvällä kohti etelää. Veden jäätyminen Grönlannin rannikolla jättää ympäröivän veden normaalia suolaisemmaksi.

Tämä raskas, suolainen vesi vajoaa pohjaan aiheuttaen suuren kiertovirtauksen, joka tuo lämmintä pintavettä Meksikonlahdelta ja aina Intian valtamereltä ja Tyyneltämereltä asti. Virtaus on 100 kertaa Amazonjoen virtausta suurempi ja nostaa lämpötilaa alueellisesti – Suomessa noin 10 astetta. Samalla tämä pumppu upottaa suuren määrän pintaveden hiilidioksidia syvempiin vesikerroksiin.

Golfvirran heikkeneminen voi jäähdyttää Pohjois-Euroopan ilmastoa

Pumpun heikkeneminen laskee lämpötilaa pohjoisessa ja voi johtaa jääkauteen. Toisaalta se nostaa lämpötiloja ennestäänkin kuumassa tropiikissa, mikä kiihdyttää metsien tuhoutumista. Myös meren toiminta hiilinieluna heikkenee.

Useat ilmastomallit antavat odottaa, että ilmaston lämmetessä Golf-virta heikkenee ja sitä kautta Pohjois-Euroopan ilmasto lämpenee muita alueita hitaammin. Tutkimuksissa on jo havaittu Golf-virran heikkenevän, mitä selittää makean veden lisääntyminen Pohjois-Atlantilla jäätiköiden sulamisen ja sateiden vaikutuksesta. IPCC arvioi ilmaston yleisen lämpenemisen kuitenkin kumoavan Pohjois-Euroopan Golf-virran heikentymisestä johtuvan viilenemisen ainakin tällä vuosisadalla (IPCC 2007).

Jotta riskejä voitaisiin arvioida tarkemmin, on ilmastomalleja tällä alueella kehitettävä voimakkaasti. SILMUn skenaarioissa ei ole otettu huomioon Golf-virran heikkenemisen mahdollisuutta, koska sen todennäköisyyttä ei osattu arvioida.