Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

IPCC:n 1,5-asteen raportti


Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi Global Warming of 1.5 °C -raportin  8.10.2018. Julkaisutilaisuudessa esiteltiin ns. lyhennelmä päätöksentekijöille (Summary for Policymakers, SPM).

Keskilämpötilan 1,5 asteen nousulla verrattuna esiteolliseen aikaan on merkittäviä vaikutuksia elämään maapallolla. Raportissa käydään läpi näitä vaikutuksia verraten niitä kahden asteen keskilämpötilan nousuun. Raportissa käsitellään päästöpolkuja ja keinoja, joilla lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen. Lisäksi arvioidaan ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhtymäkohtia.

Raportti vastaa Pariisin ilmastokokouksessa IPCC:lle esitettyyn pyyntöön tarkastella 1,5 asteen tavoitteeseen liittyviä seikkoja. Maailman maat sitoutuivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa.

Koko raportti ja lyhennelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla.

 Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

 Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

kuvien lähde:Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

tekstin lähde: Ilmatieteen laitoksen tiedote 8.10.2018: IPCC: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla