Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Viralliset osallistamiskanavat

Ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeydestä voi aika ajoin muistuttaa myös erilaisten virallisten osallistamiskanavien kautta. Osallistamiskanavia on niin paikallisilla ja kansallisella tasoilla  kuin kansainvälisillä tasoillakin.

  • kansalaisten ja valtionhallinnon vuorovaikutusfoorumi otakantaa.fi
  • kuntien asukasfoorumit ja muut kunnalliset kannanottokanavat, esimerkiksi Tampereen Valma-valmistelufoorumi ja Helsingin Kerrokartalla
  • EU:n sähköiset kansalaiskuulemiset , energia-aiheiset kuulemiset löytyvät täältä
  • YK:n ilmastokokouksien seuraaminen paikanpäällä onnistuu virallisten konferenssiosapuolien lisäksi lehdistön ja eri järjestöjen edustajilta ns. tarkkailijoina. Järjestöjen täytyy hakea tarkkailijastatusta ilmastosopimuksen sihteeristöltä noin puoli vuotta ennen kokousta, lisätietoa UNFCC:n sivuilla. Kokouskäytännöistä ja vaikuttamistyöstä ilmastokokouksessa löytyy opastusta Kansalaisten maailmannäyttämö-verkoston oppaasta Guide about Influencing Environmental Decision-Making -CSOs, UNEP and UNFCCC .