Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Liity järjestöön ja osallistu toimintaan

Ympäristö- ja kehitysjärjestöt tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osallistua ilmastovaikuttamiseen ympäri Suomen. Järjestöillä on ilmastokampanjoita ja paikallistoimintaa, joihin voi mennä rohkeasti mukaan.

Järjestöjen ja niiden ilmastotoiminnan esittelyitä

Changemaker

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminnassamme puutumme epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Tarjoamme vapaaehtoisille konkreettisia keinoja rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Koska ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia, uskomme, että ihmiset itse voivat muuttaa maailmaa omien toimintatapojensa muutoksella.

Verkostomme toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Toimintamme on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa. Toimimme sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Lisätietoja: Jaro Karkinen, jaro.karkinen@changemaker.fiwww.changemaker.fi

 

Dodo

Dodo on vapaaehtoisvoimin toimiva kansalaisjärjestö, jonka toiminnassa on mukana pääosin nuoria kaupunkilaisia. Toiminta on avointa kaikille, ja pääosin projektiluonteista. Yhdistyksen toimintaa ohjaa vuosittain valittava hallitus. Hankkeita, projekteja ja toimintaryhmiä johtavat ryhmäläisten itsensä valitsemat vapaaehtoiset koordinaattorit. Mukaan voi tulla kuka vaan, alkavista projekteista ja suunnittelutapaamisista infotaan Dodon nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Järjestöllä on toimisto ja kaupunkikasvihuone Helsingissä Pasilan Veturitalleilla.

Ilmastonmuutokseen linkittyvää toimintaa:

  • Sinsibere: aavikoitumisen torjuntaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
  • Tany Maitso: metsäkadon ehkäisyä Magagaskarin sademetsäsaarella
  • Kaupunkiviljely, kaupunkiryhmä, megapolis: suomalaisten kaupunkilaisten ilmastomyönteisiin kulutus- ja elintapoihin vaikuttamista

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tehilah Auramo, puh. 040 049 7140‬, tehi(a)dodo.org www.dodo.org

 

Greenpeace

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka saa kaiken rahoituksensa yksityisiltä henkilöiltä. Suomessa Greenpeace ratkoo ilmasto- ja energiakysymyksiä ja suojelee metsiä.

Greenpeacen ilmastotyön kärkenä on energiainfrastruktuuriin vaikuttaminen. Koska valtaosa ilmastoa lämmittävistä päästöistä syntyy joko energiantuotannosta tai -käytöstä, on tärkeää vaikuttaa siihen, miten energiaa jatkossa tuotetaan. Greenpeacen energiavallankumous-mallissa energia tuotetaan puhtaasti, uusiutuvilla energialähteillä ilman ydinvoimaa ja turvetta.

Greenpeacen vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua täältä.

Lisätietoja: Ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen, olli.tiainen(a)greenpeace.org, puh 040 164 8606 www.greenpeace.org/finland/

 

Ilmastovanhemmat

Ilmastovanhemmat on ilmastonmuutoksesta huolestuneiden vanhempien ja muiden lasten läheisten kansanliike, joka vaatii päättäjiä tekemään ilmastokatastrofin hillitsemisestä politiikan ykkösasian. Osallistumme julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta, pyrimme vaikuttamaan ilmaston kannalta tärkeisiin hankkeisiin ja tapaamme päättäjiä niin eduskunnassa kuin kunnissakin. Olemme mukana Hiilivapaa Suomi -kampanjassa, joka tähtää kivihiilen ja turpeen energiakäytön lopettamiseen.

Ilmastovanhemmat ry on itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Ilmastovanhempiin voi kuulua, vaikka ei olisi omia lapsia.

Lisätietoa: Ilmastovanhemmat ry:n puheenjohtaja puheenjohtaja Sampo Koistinen, puheenjohtaja(at)ilmastovanhemmat.fi, puh. 044 051 3176, www.ilmastovanhemmat.fi, www.ilmastovanhemmat.fi/mita-sina-voit-tehda

 

Luonto-Liitto

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa.

Luonto-Liiton ylläpitämillä verkkosivuilla www.ilmastoasenne.fi voi testata ilmastoasennettaan sekä tehdä ilmastolupauksia ja -aloitteita. Ilmastoasennetestiä voivat käyttää apunaan myös opettajat, sen avulla voi keskustella nuorten kanssa ilmastonmuutoksesta.

Luonto-Liitto vaikuttaa, viestii ja järjestää tempauksia. Ilmastotyön yhtenä tavoitteena on ollut ilmastolain saaminen Suomeen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilineutraali Suomi. Lisäksi Luonto-Liitto toimii ydinvoiman lisärakentamisen estämisen ja sen käytöstä luopumisen puolesta sekä uraanin tuotantoa vastaan. Luonto-Liiton ilmastotoimintaan voi osallistua liittymällä avoimeen energia- ja ilmastoryhmään.

Lisätietoja: ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green, malva.green(at)luontoliitto.fi, puh 044 045 8898 www.ilmastoasenne.fi, www.luontoliitto.fi,

 

Maan ystävät

Maan ystävät toimii järjestönä ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman edistämiseksi.

Ilmastotoiminnassa Maan ystävät toteuttaa Hiilivapaa Suomi -kampanjaa ja toimii yhteisöenergian edistämiseksi. Maan ystävillä on kokemusta menestyksekkäästä ilmastovaikuttamisesta vuonna 2015 keväällä maaliin saadun Polttava Kysymys -ilmastolakikampanjan myötä. Jaamme mielellämme tietoa ja kokemuksia kampanjoinnista, joten ota yhteyttä kampanjakoordinaattoriin halutetessasi tietää lisää onnistumistarinastamme.

Lisätietoja: kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen vera.kauppinen(at)hiilivapaasuomi.fi, puh 044 576 9999 ja ilmastokampanjavastaava Leena Kontinen, leena.kontinen(at)maanystavat.fi, puh 044 204 0834.

www.maanystavat.fi

 

Suomen luonnonsuojeluliitto
 

SLL on noin 30 000 jäsenen luonnonsuojelujärjestö, joka vaikuttaa päätöksentekoon niin valtakunnallisella, maakunnallisella kuin paikallisella tasolla. Liiton keskustoimistolla on kolme ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvää työntekijää, jotka valmistelevat lausuntoja lainsäädäntöehdotuksiin ja vaikuttavat ilmastoa ja energiaa koskevaan politiikkaan ja hallinnoivat Ekoenergia-ympäristösertifikaattia.

SLL:n ilmastovaikuttamiseen voi osallistua liittymällä liiton avoimeen energia- ja ilmastoryhmään, jonka sähköpostilistalla saa tietoa ajankohtaisesta toiminnasta ja pääsee kommentoimaan liiton valmistelussa olevia lausuntoja.

Lisätietoja: Otto Bruun, otto.bruun(at)sll.fi, puh 040 631 3399, www.sll.fi
 
 

 

Tekniikka elämää palvelemaan

Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst ry on tekniikasta, sen vaikutuksista ja uudenlaisesta suuntaamisesta kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistyksellä on mm. omat ilmasto- ja liikenteen biopolttoainesivut sekä keskustelulista ja lehti. Järjestämme seminaareja,, pyöritämme kehitysyhteistyöhankkeita ja otamme kantaa.

Lisätietoja: Jouko Niemi, jouniemi(at)kaapeli.fi, puh 044 5210 359, Tekniikka elämää palvelemaan-nettisivut

 

WWF Suomi

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF:ää, jolla on yli 7 miljoonaa tukijaa. WWF tekee töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin sopeutumiseksi monin eri tavoin: tuottamalla tietoa, vaikuttamalla poliittiseen  päätöksentekoon, tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa sekä käytännön kenttähankkein. Järjestön tärkein tavoite on rajoittaa maapallon lämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen.

WWF:n toimintaan pääsee mukaan muun muassa ottamalla osaa vuosittain järjestettävään Earth Hour -ilmastotempaukseen, johon osallistuu miljardeja ihmisiä ympäri maailmaa. Järjestö tarjoaa myös yksityisille ihmisille tietoa ja vinkkejä tehokkaimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta. WWF Suomen ilmastotyötä voi tukea liittymällä ilmastokummiksi osoitteessa wwf.fi/liity.

Lisätietoja: kestävän kehityksen asiantuntija Mia Rahunen, mia.rahunen(at)wwf.fi, puh 050 434 4972, www.wwf.fi