Huom! Tämä sivusto on arkistoitu 1/2020, eikä sitä enää päivitetä.

Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä

Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä (NIK) -hankkeen (2012-2016) päämääränä oli kannustaa nuoria toimintaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi aktiivista kansalaisuutta tukien.  Hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorten kanssa uusia, koulujen ja järjestöjen yhteistyönä toteutettavia ilmastokasvatuskonsepteja, jotka innostavat nuoret toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Hankkeen kokonaisuudesta vastasivat yhteistyössä Nuorten Akatemia sekä Luonto-Liitto, Maan ystävät ja Dodo.

Ilmari-hankkeen ja Nuorten Akatemian 6.6.2016 järjestämässä Ilmastokasvatusta ja kakkua -tilaisuudessa esittelimme Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä -hankkeessa tuotettuja ilmastokasvatustapoja ja muita toimintoja. Läsnä oli vaikuttava joukko ilmastokasvattajia eri aloilta ja jaoimme hyviä kokemuksia, oppeja ja kehitysideoita sekä visioimme hieman ilmastokasvatuksen tulevaisuutta. Totesimme, että tällä hetkellä on tulossa mielenkiintoisia väitöskirjoja ja muuta ajankohtaista aiheesta sekä huomioimme Ilmarin ja sen taustajoukkojen eli Nuorten Akatemian, Luonto-Liiton, Maan ystävien ja Dodon tekevän erinomaista työtä ilmastokasvatuksen edelläkävijöinä. Tässä päivän aikana kuulemamme esitykset:

Reija Arnberg: Ilmasto-TETtiläiset tutkivat miten työelämä liittyy ilmastonmuutokseen

Eeva Astala: Vaikuttamistapaus: ilmastokasvatusaiheinen opetuskonsepti yläkouluihin

Pinja Sipari: Puutarhakonsepti

Pinja Sipari: Open ilmasto-opas

NIK (Nuoret ilmastokasvatusta kehittämässä) hankkeessa luotiin Ilmasto-TET -konsepti, jota voit hyödyntää työnantajana, opona tai tettiläisenä. Ilmasto-TET sisältää työpaikalla suoritettavia, mielekkäitä tehtäviä joissa nuori tutkii miten työelämä liittyy ilmastonmuutokseen. Ilmasto-TET:in taustamateriaalina toimii Ilmasto-TET -opas.