Ensimmäinen viikko paketissa Durbanissa

5.12.2011

Ensimmäinen viikko Durbanin ilmastokokouksessa on mennyt lähinnä teknisten asioiden valmistelussa, mutta tilanne muuttuu nyt, kun siirrymme kokouksen toiselle viikolle. Melkein 200 valtion ministerit alkavat vähitellen saapua Durbaniin. Suomea täällä edustaa ympäristöministeri Ville Niinistö. Neuvottelut siirtyvät samalla virkamiesten käsistä ministeritasolle ja tärkeiden poliittisten kysymysten äärelle. Ensimmäisen viikon tuloksena neuvotteluiden AWG-LCA linjalla on valmisteltu teksti , jonka pohjalta ministerit aloittavat neuvottelunsa. Lue lisää.

Politiikan porsaanreiät nakertavat todelliset päästövähennykset olemattomiin

1.12.2011

Teollisuusmaiden metsien hoidosta ja käytöstä johtuvien kasvihuonekaasujen päästöjen/nielujen (osa nk. LULUCF-sektoria) laskentatavat ovat olleet YK:n ilmastoneuvotteluiden kuuma peruna jo vuosia. Kysymys on siis siitä, miten metsien hoidosta ja käytöstä aiheutuvat muutokset metsien hiilivarastoissa tulisi laskea. Metsien hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaukset synnyttävät päästöjä. Toisaalta metsiin sitoutuu ilmakehästä hiilidioksidia. Sitoutumisvaihetta kutsutaan nieluksi. Metsiä kasvattamalla ja hoitamalla lisäämme metsien hiilivarastoja, hakkaamalla taas aiheutamme päästöjä. Ja tätä kaikkea pitäisi jotenkin pystyä laskemaan. Lue lisää.

Miksi Suomen metsien hiilinielut pienenevät?

7.12.2010

Sitovien päästövähennystavoitteiden asettaminen ei ole kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa helppoa, mutta helppoa ei ole myöskään sopia miten päästöjen määrää pitäisi oikeastaan edes laskea. Poliittisten intohimojen kohteena ovat varsinkin teollisuusmaiden metsien hoidosta ja käytöstä johtuvien kasvihuonekaasujen päästöjen/nielujen laskentatavat. Lue koko juttu.