Ympäristöministeri Ville Niinistön puhe Durbanin ilmastokokouksen täysistunnossa 7.12.2011

7.12.2011

Video on UNFCCC:n täysistunnon nettilähetyksestä 7.12.2011.

Ympäristöministeri Ville Niinistön puhe tekstinä.

Politiikan porsaanreiät nakertavat todelliset päästövähennykset olemattomiin

1.12.2011

Teollisuusmaiden metsien hoidosta ja käytöstä johtuvien kasvihuonekaasujen päästöjen/nielujen (osa nk. LULUCF-sektoria) laskentatavat ovat olleet YK:n ilmastoneuvotteluiden kuuma peruna jo vuosia. Kysymys on siis siitä, miten metsien hoidosta ja käytöstä aiheutuvat muutokset metsien hiilivarastoissa tulisi laskea. Metsien hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaukset synnyttävät päästöjä. Toisaalta metsiin sitoutuu ilmakehästä hiilidioksidia. Sitoutumisvaihetta kutsutaan nieluksi. Metsiä kasvattamalla ja hoitamalla lisäämme metsien hiilivarastoja, hakkaamalla taas aiheutamme päästöjä. Ja tätä kaikkea pitäisi jotenkin pystyä laskemaan. Lue lisää.

Miksi Suomen metsien hiilinielut pienenevät?

7.12.2010

Sitovien päästövähennystavoitteiden asettaminen ei ole kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa helppoa, mutta helppoa ei ole myöskään sopia miten päästöjen määrää pitäisi oikeastaan edes laskea. Poliittisten intohimojen kohteena ovat varsinkin teollisuusmaiden metsien hoidosta ja käytöstä johtuvien kasvihuonekaasujen päästöjen/nielujen laskentatavat. Lue koko juttu.