Järjestöt: Cancúnista pohja ilmastosopimukselle – teollisuusmaille rutkasti kotitöitä

11.12.2010

Cancúnin ilmastokokouksessa saatiin lopulta aikaan sopu, joka on askel kohti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä Etelä-Afrikassa vuoden päästä. Suomalaisten kehitys- ja ympäristöjärjestöjen mukaan sopimus samalla palautti uskon YK-järjestelmään. Lue koko tiedote.

Ilmastoneuvottelut nousevat tuhkasta

11.12.2010

Cancunin kokouksen viimeisenä iltana saatiin puheenjohtajan ehdotus ilmastosopimuksen (LCA) alaiseksi neuvottelutekstiksi. Luonnos onnistui kokoamaan kieli keskellä suuta ratkaisuja useimmista keskeisistä kysymyksistä.Lue koko juttu.

Suuret setelit

10.12.2010

Teollisuusmaat sitoutuivat Kööpenhaminassa rahoittamaan kehitysmaiden ilmastotoimia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden hengessä solmittu sitoumus vaatii teollisuusmaita tukemaan kehitysmaita ensi alkuun 10 miljardilla ja kymmenen vuoden kuluttua 100 miljardilla dollarilla vuodessa. Jälkimmäinen summa vastaa lähes yksi yhteen kehitysmaille nykyisin myönnettävää kehitysapua. Lue koko juttu.

Gigatonnien kuilu

10.12.2010

Vaikka ilmastoneuvotteluissa väännetään kättä paljon muustakin kuin ympäristöstä, kuitenkin pohjimmiltaan kyse on siitä, miten ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä rajoitetaan. Niinpä onkin huolestuttavaa, miten kaukana maiden esittämät päästövähennystarjoukset ovat tarvittavista päästövähennyksistä.
Lue koko juttu.

Vaihtoehtoisia virtauksia Cancúnin leireissä

9.12.2010

Cancúnin virallisesta kokouskartasta löytyy vain yhden kansalaistilan koordinaatit. Tuolla alueella kokoontuu Meksikon hallitusta lähellä oleva ”virallinen” kansalaisääni, isolla rahoituksella tietenkin. Kaupungissa leireilee kuitenkin myös neljä muuta itsenäistä kansalaisverkostoa. Hallitus on antanut niille tilat eri puolilta kaupunkia, kilometrien päästä viralliselta kokouspaikalta. Lue koko juttu.

EU:n osoitettava ilmastojohtajuutta Cancúnissa

9.12.2010

27 jäsenmaan Euroopan unioni (EU) kärsi pitkään Kööpenhaminan ilmastokokouksen aiheuttamasta traumasta, jolloin se sivuutettiin tärkeissä keskusteluissa tai neuvotteluissa. EU kokosi rivejään ensin Espanjan luotsaamana ja neuvottelee nyt Belgia puheenjohtajanaan. Huolista huolimatta Belgia on osoittautunut erinomaiseksi puheenjohtajaksi. Se on keskustellut aktiivisesti ilmastosopimuksen osapuolien kanssa jo hyvän aikaa ennen Cancunin neuvottelukierrosta ja painottanut EU:n joustavuutta ja rakentavaa roolia neuvotteluissa. Belgian johdolla EU on muun muassa selventänyt Kööpenhaminassa esittämäänsä kantaa Kioton pöytäkirjan jatkokaudelle. Nyt EU tukee avoimesti jatkokautta, vaikkakin ehdollisesti. Lue koko juttu.

Pääneuvottelijan videotervehdys

9.12.2010

Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunialla oli kiireisen päivän keskellä hetki aikaa pysähtyä lähettämään terveisiä blogin lukijoille. Hän myös pohtii sitä, missä kysymyksissä Cancúnissa täytyy tapahtua edistymistä, jotta kokousta voidaan kutsua onnistuneeksi:

Kuvaaja ja haastattelija: Venla Virkamäki

Kuule minun ääneni – ja miljoonien muiden

8.12.2010

Kansalaisjärjestöt ja –liikkeet vaativat ilmastokatastrofin torjumista oikeudenmukaisella tavalla, todellisiin ratkaisuihin nojautuen. Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja vaivaa hitaus ja tehottomuus, kun maat yrittävät neuvotella sopimukseen ehdot, jotka vaatisivat niiltä itseltään mahdollisimman pieniä uhrauksia. Poliittisen tahdon puute on ainoa asia, joka voi estää riittävän ja oikeudenmukaisen ilmastosopimuksen. Järjestöt raivaavat tilaa ilmastosta huolestuneille ihmisille ja heidän äänelleen, jotta se kantautuisi päättäjien korviin. Lue koko juttu.

Cancúnin ilmastotunnelmia tutkijan silmin

7.12.2010

Neuvottelut Cancúnissa ovat päässeet vauhtiin – jos tällaista ilmausta on ilmastoneuvotteluiden surrealistisen hitaassa maailmassa voi ylipäänsä käyttää. USA ja Kiina pysyvät hiljaa. Viimeaikaisissa virkamiestason neuvotteluissa havaittua G2-nokittelua ei toistaiseksi ole kuultu kokoussalissa eikä julkisuudessa. Maiden väliset kahdenväliset neuvottelut ennen kokousta ovat sujuneet ilmeisen hyvin. Se, onko tämä YK-prosessin tai ympäristön kannalta positiivinen asia, jää nähtäväksi. Kiinan tiedotuskoneisto on huomattavasti entistä aktiivisempi, mutta kannat itse neuvotteluhuoneissa eivät enteile etenemistä asiakysymyksissä. Lue koko juttu.

Miksi Suomen metsien hiilinielut pienenevät?

7.12.2010

Sitovien päästövähennystavoitteiden asettaminen ei ole kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa helppoa, mutta helppoa ei ole myöskään sopia miten päästöjen määrää pitäisi oikeastaan edes laskea. Poliittisten intohimojen kohteena ovat varsinkin teollisuusmaiden metsien hoidosta ja käytöstä johtuvien kasvihuonekaasujen päästöjen/nielujen laskentatavat. Lue koko juttu.