Kuule minun ääneni – ja miljoonien muiden

8.12.2010

Kansalaisjärjestöt ja –liikkeet vaativat ilmastokatastrofin torjumista oikeudenmukaisella tavalla, todellisiin ratkaisuihin nojautuen. Kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja vaivaa hitaus ja tehottomuus, kun maat yrittävät neuvotella sopimukseen ehdot, jotka vaatisivat niiltä itseltään mahdollisimman pieniä uhrauksia. Poliittisen tahdon puute on ainoa asia, joka voi estää riittävän ja oikeudenmukaisen ilmastosopimuksen. Järjestöt raivaavat tilaa ilmastosta huolestuneille ihmisille ja heidän äänelleen, jotta se kantautuisi päättäjien korviin.

Lokakuun 10. päivänä ihmiset kokoontuivat talkoisiin yhtäaikaisesti 188 maassa. 350.org-verkoston  kansainvälisenä ilmastotoimintapäivänä tapahtumia oli yli 7300 ympäri maailmaa. Viesti maailman johtajille oli yhteinen: me olemme ryhtyneet töihin ilmaston puolesta – tehkää te oma työnne.  Tempauspäivän valokuvien  katselu on voimaannuttavaa. Emme ole yksin.

Suomalaiset nuoret pohtivat ympäristötoimintapäivillä ratkaisuja ympäristöongelmiin ja lähettivät päättäjille viestin: me olemme valmiit muutokseen, tehkää te osanne. Kuva: Joel Wolff

Samaan aikaan Cancúnin neuvottelujen kanssa on käynnissä Euroopan Maan ystävien nuorten verkoston kokoontuminen Brysselissä. Konferenssissa eurooppalaiset nuoret tuovat keskusteluun oman äänensä ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Meksikossa Klimaforum10-konferenssissa  huolestuneet kansalaiset, ruohonjuuritason aktivistit, tutkijat ja taiteilijat yhdistävät voimansa ilmastoratkaisujen löytämiseksi. Ruohonjuuritason liikkeiden 1000 Cancunia –tempaukset  viestivät, että ilmastokriisiin on olemassa kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Kokoontumisten tarkoitus on osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen on mahdollista ja ihmiset haluavat sitä. Tämän soisi siivittävän päättäjiä myös Cancúnissa. Kansainvälisen Maan ystävien verkkosivujen kautta on mahdollisuus viestiä maailman johtajille, miten Cancúnin neuvotteluja voisi parhaiten edistää.

Suomessa Polttava Kysymys –ilmastolakikampanja vaatii Suomea tekemään oman osuutensa kansainvälisissä ilmastotalkoissa. Suomi tarvitsee vuosittaisiin päästövähennyksiin velvoittavan ilmastolain, joka varmistaisi kotimaisten päästöjen vähenemisen vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 95 % vuoteen 2050 mennessä. Kampanjan takana on laaja 28 järjestön ja yhteisön koalitio , johon kuuluu niin ympäristö- ja kehitysjärjestöjä, ylioppilaskuntia kuin poliittisia nuorisojärjestöjäkin. Kampanjan aikana yli 30 000 suomalaista on pyytänyt kansanedustajilta ilmastolakia – kampanjaan voi osallistua lähettämällä kortin täältä.

Moni meistä huolestuneista tekee ilmastoratkaisuja päivittäin kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Pienistä puroista syntyy suuri virta – ilmastopolitiikan tehtävä on ohjata tuo virta kohti kestävää tulevaisuutta. Tule mukaan vaatimaan päättäjiltä kunnianhimoisia, oikeudenmukaisia toimia ilmastokatastrofin torjumiseksi! Et ole yksin. 

Laura Meller,  Ilmastokampanjavastaava, Maan ystävät