Gigatonnien kuilu

10.12.2010

Vaikka ilmastoneuvotteluissa väännetään kättä paljon muustakin kuin ympäristöstä, kuitenkin pohjimmiltaan kyse on siitä, miten ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä rajoitetaan. Niinpä onkin huolestuttavaa, miten kaukana maiden esittämät päästövähennystarjoukset ovat tarvittavista päästövähennyksistä.

Tässäkin blogissa on esitelty UNEP:n tuoretta tutkimusta, jonka mukaan Kööpenhaminan sitoumukset jäävät kauas siitä, mitä lämpötilan nousun rajoittaminen alle kahteen asteeseen edellyttäisi. Tämänhetkiset päästövähennystarjoukset voivat johtaa jopa 4 asteen lämpötilan nousuun tällä vuosisadalla verrattuna esiteolliseen aikaan.

Kun neuvotteluosapuolten tähänastiset tarjoukset ovat niin tavattoman kaukana tarvittavasta, on todella tärkeää, että sopimusta ei lukita lopullisesti tähän vallitsevaan, liian matalaan kunnianhimon tasoon. Cancunissa tulee päättää, että tähän mennessä esitettyjä riittämättömiä tavoitteita tiukennetaan merkittävästi ennen ensi vuoden ilmastoneuvotteluita Etelä-Afrikassa. Neuvotteluosapuolten tulee myös selkeästi todeta ja tunnistaa neuvottelutekstissä se, että päästövähennystarjousten ja tarvittavien päästövähennysten välillä on gigatonnien kuilu. Valtioiden on välittömästi sovittava prosessista, jolla kuilu kurotaan umpeen.

Päästövähennystavoitteita tulisi tiukentaa siten, että voidaan varmistaa, että pääsemme tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 2 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Osapuolten tulisi myös sopia siitä, että lähivuosina arvioidaan, tuleeko lämpenemistavoitetta tiukentaa 1,5 asteeseen, kuten yli 100 valtiota on vaatinut.

Cancunissa tulisi myös sopia siitä, että teollisuusmaat laativat vuoteen 2012 mennessä vuoteen 2050 ulottuvat nollahiilisen kehityksen suunnitelmat. Nämä suunnitelmat (Zero Carbon Action Plans) linjaisivat, miten teollisuusmaat leikkaavat vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästönsä lähes nollaan.

Kuitenkin teollisuusmaat, joiden on sovittu ottavan johtajuus tämän ongelman ratkaisemisessa, ovat onnistuneet tässä tehtävässä huonosti. Neuvottelut päästövähennyksistä ovat edenneet hitaasti, ja monelle teollisuusmaalle olisivat löyhät sopimukset kansallisista toimenpiteistä houkuttelevampia kuin sitovat päästövähennystavoitteet. Toisen neuvotteluviikon tiistaina Yhdysvallat sai Climate Action Network:n fossiilipalkinnon, koska se on vastustanut yhteisen 25-40 % päästötavoitteen asettamista teollisuusmaille.

Salka Orivuori, Ilmastovastaava, WWF Finland