Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Venäjän duuma ratifioi Kioton pöytäkirjan - 23.10.2004
Venäjän parlamentin alahuone duuma ratifioi Kioton pöytäkirjan 22.10.2004. Astuakseen voimaan ratifiointi tarvitsee vielä Venäjän parlamentin ylähuoneen sekä presidentti Vladimir Putinin hyväksynnän...
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko: ilmastonmuutos on uhka Suomen turvallisuudelle - 19.10.2004
Valtioneuvoston syyskuussa eduskunnalle antamassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa otetaan huomioon monet ympäristöongelmat kansainvälisenä turvallisuusriskinä. Muutos vuoden 2001...
Hiilidioksidi happamoittaa meriä - 8.10.2004
Ihmisen tuottama hiilidioksidi muuttaa huomattavasti meriympäristöä. Yhdysvaltain hallituksen tiedemiesten johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan meriin sitoutunut hiili aiheuttaa veden...
Ilmastonmuutos ja päästökauppa avaavat mahdollisuuksia liiketoimintaan Itä-Euroopassa - 1.10.2004
Euroopassa ilmastonmuutoksen torjuminen otetaan vakavasti ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Länsieurooppalaiset teollisuuslaitokset joutuvat entisestään vähentämään päästöjään tai turvautumaan...
Teknologia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on jo olemassa - 22.9.2004
Ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 50 vuodeksi jo olemassa olevan teknologian avulla. Princetonin yliopiston tutkijat esittelevät elokuussa julkaistussa tutkimuksessaan 15 toimintatapaa, joita...
Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen nopeasti - 6.9.2004
Suomeen asennetaan vuoden 2004 kuluessa 30 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Lisäys merkitsee noin 50 % kasvua tuulivoiman tuotannossa. Viiden ruotsalais- ja kahden suomalaisyhtiön omistama...
Lahdessa teollisuuden ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskussa - 1.9.2004
Lahden kaupungin strategiat painottavat ympäristöasioiden merkitystä ja kaupungin tavoitteellista toimintaa ympäristöasioissa. Kaupungin ympäristöjärjestelmän mukainen systemaattinen tarkastelu...
Kuopiossa ymmärretty energiantuotannon keskeinen rooli päästövähennyksissä - 1.9.2004
Suomen kunnissa on lähdetty vastaamaan kansalliseen ilmastostrategiaan ja yleensä ilmastonmuutoksen hillintään aktiivisesti. Suomen kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämä kuntien ilmastonsuojelukampanja...
Grönlannin jääpeite ohenee jopa kymmenen metrin vuosivauhtia - 14.8.2004
Tanskan ja Grönlannin Geologian tutkimuskeskuksen (Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS) julkaiseman raportin mukaan Grönlannin jääpeite ohenee huomattavasti oletettua nopeammin....
Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia valmisteilla - 6.8.2004
Valtioneuvosto antoi kansallisen ilmastostrategian selontekona eduskunnalle maaliskuussa 2001. Eduskunnan selontekoa koskevaan lausuntoon sisältyi täsmennystarve ilmastonmuutoksen sopeutumisohjelman...
Päästökauppa luo Itä-Suomeen 2 000 työpaikkaa - 5.8.2004
Päästökauppa luo Itä-Suomeen noin 2 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2010 mennessä. Itä-Suomen energiatoimiston toimistopäällikön Jorma Telkän mukaan työpaikat syntyvät energiapuun hankintaan ja...
Ilmastonmuutoksen terveysuhat meillä ja muualla - 1.8.2004
Vaikka kuinka yrittää etsiä, ei Suomesta tunnu löytyvän ensimmäistäkään tutkimusta siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten terveyteen. Asiasta ei löydy tietoa sosiaali- ja...
On luotava katse taivaaseen ja toimittava - 1.7.2004
Siihen on totuttu, että kirkonmies luo katseensa taivaaseen. Kasvava joukko kirkonmiehiä ja -naisia katsoo kuitenkin taivaalle myös uusin silmin, huolissaan. Ilmastonmuutos hälyttää. Lämpenevä...
Suomen ilmasto voi lämmetä jopa viisi astetta 50 vuodessa - 24.5.2004
Suomen ilmasto saattaa lämmetä jopa viisi astetta seuraavan 50 vuoden aikana. Samoin sademäärien arvellaan kasvavan. Kaikissa Ilmatieteen laitoksen FINSKEN-ohjelman ennusteissa ilmasto lämpenee,...
Antarktis pian ainoa asumiskelpoinen maanosa? - 12.5.2004
Etelänapamanner voi olla kuluvan vuosisadan lopulla maailman ainoa asumiskelpoinen maanosa, jollei ilmastonmuutokseen puututa, arvioi Ison-Britannian hallituksen johtava tiedeasiantuntija, professori...
Mikseivät hyvät uutiset ylitä uutiskynnystä? - 1.5.2004
Bonnissa järjestetään kesäkuun alussa ministeritason huippukokous uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Kyseessä on liittokansleri Gerhard Schröderin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa...
Ilmastonmuutos pahentaa otsonikatoa - 1.5.2004
Ihmiskunnan päästöt ovat aiheuttanet kaksi maailmanlaajuista ympäristöongelmaa: ilmastonmuutoksen ja otsonikadon. Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä on nostanut maanpintatason...
Vetytalouden ilmastovaikutukset kyseenalaisia - 14.4.2004
Polttokennoihin perustuvaa vetytaloutta on pidetty merkittävänä osaratkaisuna etenkin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Myös ilmanlaatu paranisi: jos vetypolttokennoja käytetään korvaamaan...
Havaitut ilmaston muutokset apuna tuleviin muutoksiin varauduttaessa - 1.4.2004
Tiedeyhteisön tutkimustulokset todistavat, että ihmiskunnan kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt ovat käynnistäneet maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen. Tuulet eivät tunne valtioiden rajoja, niinpä...
Saksan ympäristöministeriö: 2/3 sähköstä uusiutuvilla vuoteen 2050 mennessä 24.3.2004 - 24.3.2004
Saksan ympäristöministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan maan sähkönkulutuksesta 65 prosenttia ja lämmitystarpeesta 50 prosenttia voidaan tuottaa uusiutuvien energianlähteiden avulla vuoteen 2050...
Vuoden 2003 kesä lämpimin 500 vuoteen - 15.3.2004
Bernin yliopiston tutkijoiden mukaan viime kesä oli kuumin 500 vuoteen. Kymmenen viime vuoden aikana Euroopan kesät ovat muutenkin olleet poikkeuksellisen lämpimiä. Tiedelehti Sciencessä julkaistun...
Ilmastonsuojelu kiinnostaa kuntia - 1.3.2004
Kunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden peruspalveluista, joita ovat esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto. Palveluja ei voi tuottaa ilman energiaa – valoa, lämpöä tai...
Pentagonin raportti: ilmastonmuutos voi aiheuttaa globaalin katastrofin - 24.2.2004
Ilmastonmuutos voi aiheuttaa globaalin katastrofin jo seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Yhdysvaltain puolustushallinnon Pentagonin tilaaman raportin mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttama taistelu...
Ilmastonmuutos uhkaa hävittää miljoona eliölajia - 24.2.2004
Brittiläisessä Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos uhkaa ajaa jopa miljoona eliölajia sukupuuttoon vuoteen 2050 mennessä. Raportissaan Extinction Risk from Climate...
EU:n päästökaupan perusteet - 1.2.2004
Lokakuussa 2001 EY:n komissio antoi ehdotuksensa direktiiviksi, joka koskee EU:n sisäistä, yritysten välistä kasvihuonekaasuilla käytävää kauppaa. Direktiivin tarkoituksena on saada EU:n jäsenmaat...

Sivut