Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Ympäristömerkityn sähkön myynti Suomessa nelinkertaistui - 18.5.2005
Ympäristömerkityn sähkön myynti Suomessa on noussut lähes 430 gigawattituntiin, kun se vuonna 2002 oli 118 ja vuonna 2003 86 gigawattituntia. Suomen luonnonsuojeluliiton huhtikuussa valmistuneen...
Amerikkalaiset osakkeenomistajat vaativat ilmastotekoja - 13.5.2005
Yhdysvalloissa osakeyhtiöt ovat saaneet ennätysmäärän ilmastonmuutokseen liittyviä osakkeenomistajien ponsilauselmia vuonna 2005. Tieto perustuu liike-elämän läpinäkyvyyttä ja ympäristöasioita ajavan...
Päästövähennysten kustannukset Yhdysvalloissa odotettua alhaisemmat - 9.5.2005
Yhdysvaltalaisen EIA:n (Energy Information Administration) mukaan maan kasvihuonekaasujen vähentäminen maksaisi aiemmin oletettua vähemmän. EIA analysoi osaa kansallisen energiapoliittisen komission...
Itä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue - 1.5.2005
Vuonna 1992 Itä-Suomessa todettiin, että kolmanneksella alueen puusta ei ole käyttöä. Puun käyttö ei ollut kasvanut 1960-luvulta, vaikka metsien tuottokyky oli kohonnut 60 %. Silloin päätettiin...
Uusiutuvan energian markkinat kasvavat voimakkaasti - 27.4.2005
Aurinko- ja polttokennojen sekä tuulivoiman markkinat kasvavat vuoteen 2014 mennessä 16 miljardista 100 miljardiin dollariin, ennustaa energia-alan tutkimusta tekevä Clean Edge. Yrityksen vuosittain...
Ilmastonmuutos näkyy pohjoisen järvissä - 7.4.2005
Arktisen alueen järvien ekosysteemeissä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen 150 vuoden aikana. Kanadalaisten tutkijoiden mukaan järvien pohjakerroksista saadut tulokset osoittavat, että...
Hiilen erottamisen ja talteenoton haasteet ja mahdollisuudet - 1.4.2005
Ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on monitahoinen haaste, joka vaatii useita eri ratkaisuja: energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvia energioita ja hiilen...
Kasvihuonekaasut lämmittävät myös meriä - 28.3.2005
Merien lämpeneminen 40 viime vuoden aikana on yhteydessä kasvihuonekaasupäästöihin. Tieto perustuu amerikkalaiseen tutkimukseen, jonka tulokset julkistettiin American Association for the Advancement...
Hiilen erottaminen ja talteenotto – päästövähennyksiä vai ongelman kieltämistä? - 1.3.2005
Kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet teollisesta vallankumouksesta lähtien ja siten aiheuttaneet maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Hiilidioksidin pitoisuudet ovat 36 % korkeammalla kuin...
EU ei vielä aseta vuoden 2012 jälkeisiä päästötavoitteita - 27.2.2005
Euroopan unioni ei aseta vielä päästötavoitteita vuoden 2012 eli Kioton pöytäkirjan ensimmäisen tavoitekauden jälkeiselle ajalle. Euroopan komission julkaiseman strategiapaperin mukaan tavoitteita ei...
Ilmastonmuutosta hillitsevä Kioton pöytäkirja voimaan - 16.2.2005
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä Kioton pöytäkirja on tullut voimaan. Pöytäkirjan, jonka tarkoitus on leikata teollisuusmaiden päästöjä 5,2 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna, on...
Tutkimus: Ilmaston lämpenemisessä huomattavia epävarmuuksia - 8.2.2005
Maailman suurin ilmastomallinnushanke osoittaa, että ilmasto voi reagoida hiilidioksidipitoisuuden nousuun herkemmin kuin Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on arvioinut. IPCC:n mukaan...
Ilmastonmuutos ja riskienhallinta - 1.2.2005
Yhteiskunnan suhtautuminen riskeihin on muuttunut ja kansalaisten tiukentuneet vaatimukset asettavat suuria haasteita riskienhallinnalle. Nämä ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat...
Ilmastonmuutos pahentanut kuivuutta 1970-luvulta alkaen - 24.1.2005
Maailman kuivuudesta kärsivä alue on yhdysvaltalaisen National Center for Atmospheric Research (NCAR) -laitoksen tutkimuksen mukaan kaksinkertaistunut kolmena viime vuosikymmenenä. Kun 1970-luvun...
Uusiutuvalla energialla toimiva ABC-liikennemyymälä Viitasaarelle - 17.1.2005
Viitasaarelle on avattu 97-prosenttisesti uusiutuvalla energialla toimiva ABC-myymälä. Hankkeeseen alueosuuskunta Keskimaa Oskin kanssa osallistuivat Jyväskylän yliopisto, Viitasaaren kaupunki ja...
Euroopan unionin päästökauppa alkoi - 10.1.2005
Kasvihuonepäästöoikeuksien osto ja myynti käynnistyi tammikuun alussa, kun Euroopan unionin päästökauppalaki astui voimaan. EU:n päästökauppajärjestelmä on maailman ensimmäinen ja siihen kuuluu...
Auringon vaikutus ilmastonmuutokseen - 1.1.2005
Auringon säteilyn osuus on otettu voimakkaasti esille keskusteluissa ilmastonmuutoksen syistä. Jotkut vähättelevät ihmisen toiminnan osuutta ja ovat sitä mieltä, että vain aurinko tai kosminen...
Tutkimus: Ihmisen toimilla merkittävä vaikutus vuoden 2003 helleaaltoon - 22.12.2004
Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kesän 2003 ennätyksellinen helleaalto johtui pitkälti ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Tutkijoiden mukaan samanlaisia helleaaltoja on myös...
Kioton pöytäkirjan ratifiointi ja Venäjän ilmastopolitiikka - 1.12.2004
Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan pääasiassa poliittisista, ei taloudellisista tai ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan liittyvistä syistä. Ratifiointi on lisännyt Venäjän arvovaltaa...
Puhtaan kehityksen mekanismi käyttöön - 1.12.2004
Samaan aikaan, kun Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan marraskuussa 2004, YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristö julkisti rekisteröineensä ensimmäisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeen....
Biokaasuajoneuvojen metaanipäästöt huolestuttavat Ruotsissa - 22.11.2004
Biokaasun hyödyntäminen ajoneuvojen polttoaineena sai uutta potkua Ruotsissa muutamia vuosia sitten, kun valtio päätti tukea vihreiden työpaikkojen luomista kuntiin. 350 miljoonan kruunun...
Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa nopeammin - 16.11.2004
Arktisen alueen keskilämpötila on viime vuosikymmeninä noussut lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maailman keskilämpötila, kerrotaan tuoreessa Arctic Climate Impact Assessment -raportissa....
Suomelle ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia - 15.11.2004
Ilmastonmuutos tuo mukanaan uusia vaatimuksia ja haasteita myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Keskilämpötilan nousu, lisääntyvät sademäärät ja sään ääri-ilmiöiden vahvistuminen vaikuttavat...
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet nousseet poikkeuksellisen nopeasti - 8.11.2004
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet ovat kahtena viime vuotena nousseet huomattavasti tavallista nopeammin. Hiilidioksidi on tärkein ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista. Eräät tutkijat...
Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen hydrologiaan - 1.11.2004
Vesitilanne vaihtelee luonnostaan paljon. Pitkistä hydrologisista havaintosarjoista näkyy myös satunnaista jaksollista vaihtelua. 2000-luvun alussa Suomessa sattui erittäin kuivia vuosia vesipulineen...

Sivut