Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Kiinassa mittava tuulivoimapotentiaali - 6.12.2005
Tuuli on yksi Kiinan rikkaimmista energiaresursseista ja tuulivoiman tuotanto kasvaa voimakkaasti maassa. Greenpeacen, Stanfordin yliopiston ja YK:n ympäristöohjelman UNEPin raportissa Guangdongin...
Hallituksen energia- ja ilmastostrategia - 1.12.2005
Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut tavoitteeseen, jonka mukaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvan lämpötilan...
Hiilen erottaminen ja varastointi - 1.12.2005
Fossiilisten polttoaineiden tuottajat toivovat voivansa vähentää tuotteidensa ilmastovaikutuksia erottamalla suuren osan polttoaineiden hiilestä joko ennen polttoa tai polton jälkeen savukaasuista ja...
Heräämistä odotellessa - 1.12.2005
Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää maailman keskilämpötilan nousun rajoittamista kahta astetta pienemmäksi. Tämä vaatii dramaattisia päästövähennyksiä, jotka eivät ole...
Montrealissa muokataan lähtökohdat tuleville neuvotteluille - 25.11.2005
Kioton pöytäkirjan historiallinen ensimmäinen ja YK:n ilmastosopimuksen 11. osapuolikokous järjestetään 28.11.-9.12. Montrealissa Kanadassa. Kokouksessa aloitetaan neuvottelut päästövähennyksistä...
Montrealin ilmastokokouksessa muokataan lähtökohdat tuleville neuvotteluille - 25.11.2005
Kioton pöytäkirjan historiallinen ensimmäinen ja YK:n ilmastosopimuksen 11. osapuolikokous järjestetään 28.11.-9.12. Montrealissa Kanadassa. Kokouksessa aloitetaan neuvottelut päästövähennyksistä...
Amazon kuivuu metsien hävittämisestä ja ilmastonmuutoksesta - 11.11.2005
Greenpeacen tutkijoiden ja biosfäärissä ja ilmakehässä tehtyjen laajojen kokeiden mukaan Amazonin sademetsiin vaikuttava valtava kuivuus on osa noidankehää, johon vaikuttavat maailmanlaajuinen...
EU luonnostelee vuoden 2012 jälkeistä ilmastopolitiikkaa - 3.11.2005
Euroopan unionin ympäristöministerit ovat esittäneet Luxemburgin-kokouksessaan kaikille maailman maille suunnatun vetoomuksen maailmanlaajuisen, vuoden 2012 jälkeisen ilmastosopimuksen puolesta....
Uusiutuvan energian lisäysmahdollisuudet vuoteen 2015 - 1.11.2005
Uusien arvioiden tekeminen uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista Suomessa on ajankohtaista, koska toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Uusiutuvien...
Vuoden 2003 helleaalto lisäsi luonnollisia hiilidioksidipäästöjä - 12.10.2005
Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan vuoden 2003 helleaalto pienensi Euroopan hiilinieluja. Ilmiö on ainutkertainen ainakin sataan viime vuoteen. Jos tällaiset ääri-ilmiöt lisääntyvät...
EU ja Kiina teknologiayhteistyöhön - 3.10.2005
Euroopan unioni on sopinut antavansa Kiinalle tarvittavan teknologian uudenlaista puhtaampaa hiilivoimalaa varten. Ilmastomuutoksen torjumiseksi suunniteltu voimala käyttää teknologiaa, joka...
Teknologiaan paljon huomiota kansainvälisessä ilmastopolitiikassa - 1.10.2005
Yhdysvallat ja Aasian-Tyynenmeren valtiot Australia, Japani, Korea, Intia ja Kiina antoivat hei-näkuussa julkilausuman kumppanuudesta, jolla edistetään ilmastonmuutokseen vastaavan tekno-logian...
Sään ääri-ilmiöt yleistymässä Euroopassa ja Suomessa - 14.9.2005
Tutkijoiden mukaan Euroopassa viime vuosina suuria vahinkoja aiheuttaneet sääilmiöt ovat merkki ilmastonmuutoksesta. Keski-Euroopan suurtulvat ja Välimeren aluetta riivannut kuivuus ovat esimerkkejä...
Uusiutuva energia kiinnostaa energiayhtiöitä Saksassa - 8.9.2005
Kallistuva öljy ja hiilidioksidipäästöjen leikkausvaatimukset ovat aiheuttaneet Saksassa uusiutuvan energian investointiaallon. Viime kuukausien aikana maassa on nähty isoja investointeja, joista voi...
Uusiutuva energia Euroopassa - 1.9.2005
Uusiutuva energia on kaikkein voimakkaimmin kasvava energiantuotannon muoto Länsi-Euroopassa. Viime vuosina tuuli- ja aurinkovoiman, biokaasun ja muiden uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on...
Yhdysvalloissa päästösitoumuksia osavaltiotasolla - 31.8.2005
Yhdeksän koillista Yhdysvaltain osavaltiota työstää parhaillaan yhteistä suunnitelmaa energiantuotannon sitoviksi päästötavoitteiksi. Suunnitelmassa päästöoikeuksien määrä rajataan tietylle tasolle...
Siperian ikirouta alkanut sulaa - 16.8.2005
Tiedelehti New Scientistissä julkaistun artikkelin mukaan maailman suurin turvesuo on alkanut sulaa Länsi-Siperiassa. Havainnon tehneet Oxfordin ja Tomskin yliopistojen tutkijat pitävät miljoonan...
Yhdysvallat sopi ilmastoyhteistyöstä Aasian-Tyynenmeren valtioiden kanssa - 8.8.2005
Yhdysvallat ja viisi Aasian-Tyynenmeren valtiota ilmoittivat heinäkuun lopussa aloittavansa teknologiayhteistyön ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Salassa neuvotellussa sopimuksessa ovat mukana USA:n...
Energiansäästöllä ja uusiutuvalla energialla hiilidioksidipäästöt laskuun - 1.8.2005
Tarvitsemme energiaa työssämme ja vapaa-aikanamme. Energian säästäminen ja mahdollisimman tehokas käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuottavuudesta ja mukavuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä....
Ilmaston lämpeneminen saa Afrikan hiekkadyynit liikkeelle - 18.7.2005
Oxfordin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikassa sijaitsevan Kalaharin aavikon hiekkadyyneihin. Dyynien liikkuminen voi vaarantaa suuria alueita nykyään...
Aerosolipitoisuuksien lasku kiihdyttää ilmastonmuutosta huomattavasti - 5.7.2005
Aerosolit eli ilmakehässä leijuvat hiukkaset ovat Naturessa julkaistun tutkimuksen mukaan hidastaneet ilmaston lämpenemistä huomattavasti. Tällöin kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus voi olla...
Ilmastonmuutos uhkaa tulevia marjasatoja - 28.6.2005
Ilmaston lämpeneminen voi Oulun yliopiston biologian laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan uhata tulevaisuuden marjasatoja. Tutkimuksessa opiskelijaryhmä tarkasteli mustikan ja puolukan kukintojen...
Tutkimus: Lentoliikenteen kasvu uhkaa EU:n päästövähennyksiä - 15.6.2005
Brittiläisen Tyndall Centre for Climate Researchin tutkimuksen mukaan lentoliikenteen päästöjen kasvu kumoaa kaikilla muilla sektoreilla tehtyjen vähennysten vaikutuksen Euroopassa, jos asiaan ei...
Ruoka ja ilmastonmuutos - 1.6.2005
Ruoka aiheuttaa merkittävän osan ihmisen ilmastoa kuormittavista päästöistä. Suomessa maatalouden osuus on tällä hetkellä noin 9 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Globaalisti osuus on noin 15...
Ilmastonmuutos oletettua vakavampi uhka ruuantuotannolle - 28.5.2005
Ilmastonmuutoksen vaikutus maailmanlaajuiseen viljelyskasvien tuotantoon on suurempi kuin aiemmin on ennustettu, tutkijat totesivat huhtikuun lopulla Lontoossa järjestetyssä, kaksipäiväisessä Food...

Sivut