Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Lentomatkustaminen ja ilmastonmuutos - matkailualan kuuma peruna - 1.6.2006
Usein siteeratun väittämän mukaan matkailu on maailman nopeimmin kasvava teollisuuden ala. YK:n turismijärjestö UN-WTO:n mukaan matkailu kasvoikin merkittävästi vuosina 1991–2002, kun kansainväliset...
Maailman katto muuttuu aavikoksi - 31.5.2006
Ilmaston lämpeneminen on nopeasti sulattamassa jäätiköt maailman katolta ja muuttamassa vuoristoseudun aavikoksi. Kiinan tiedeakatemian mukaan Tiibetin ylängön jäätiköt sulavat niin nopeasti, että...
10 osavaltiota haastoi ympäristönsuojeluviraston oikeuteen hiilidioksidipäästöistä USA:ssa - 7.5.2006
Kymmenen Yhdysvaltain osavaltiota on haastanut liittovaltion ympäristönsuojeluviraston EPA:n (Environmental Protection Agency) oikeuteen, koska se ei ole puuttunut hiilidioksidipäästöihin. Osavaltiot...
Uusiutuvan energian varavoiman kustannukset uskottua vähäisemmät - 2.5.2006
Isossa-Britanniassa valmistunut selvitys kyseenalaistaa arviot uusiutuvien energianlähteiden edellyttämän varavoiman korkeista kustannuksista. Vakiintuneen väittämän mukaan uusiutuva energia on...
Ilmastonmuutos ja aavikoituminen - 1.5.2006
Ilmastonmuutoksen pahentama aavikoituminen on erittäin huolestuttava ilmiö, joka uhkaa vaikeuttaa entisestään kuivilla alueilla elävien ihmisten toimeentuloa. Aavikoitumisella tarkoitetaan YK:n...
Tutkimus: Ilmastonmuutos merkittävä uhka eliölajeille - 17.4.2006
Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä uhkista luonnon monimuotoisuudelle maailmassa. Conservation Biology -lehdessä julkaistussa artikkelissa ilmastonmuutoksen...
Blair vaatii toimia, Iso-Britannia ei saavuttane päästötavoitettaan - 7.4.2006
Ison-Britannian pääministeri Tony Blair on luvannut toimia ilmastonmuutosta vastaan vielä sen jälkeenkin kun Kioton pöytäkirjan ensimmäinen tavoitekausi päättyy. Hänen mielestään uutta sopimusta...
Kansalaiskampanja korostaa yksilön vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnässä - 1.4.2006
Omien elämäntapojen muuttaminen vaatii meiltä kaikilta paljon. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhkan tunnustaminen ja merkityksen ymmärtäminen ovat edellytys oman itsen motivoimiselle. Omien...
Ilmastonmuutos levittänyt todennäköisesti malariaa Itä-Afrikassa - 26.3.2006
Ilmastonmuutoksella näyttäisi olevan vaikutus malarian leviämiseen Itä-Afrikassa, todetaan Proceedings of the National Academy of Sciences -lehden verkkoversiossa julkaistussa artikkelissa. Alueilla...
Ilmaston lämpeneminen nopeutuu, lumiraja Rovaniemelle - 20.3.2006
Maapallon keskilämpötilan ennustetaan nousevan 2,5-4,1 astetta kuluvan vuosisadan aikana. Lämpötila nousee neljä-seitsemän kertaa nopeammin kuin viime vuosisadalla, jolloin keskilämpötila nousi noin...
Etelänapamantereen jääkenttä supistumassa - 8.3.2006
Coloradossa sijaitsevan Boulderin yliopiston tutkijat ovat havainneet Etelänapamantereen jääkentän supistuneen nopeasti viime vuosina. Tutkijaryhmän mukaan jäämassa pienenee jopa 150 kuutiokilometriä...
Ilmastonmuutos edessä - miten käy sähköverkoille? - 1.3.2006
”Tuhansia kotitalouksia ilman sähköä voimakkaan talvimyrskyn seurauksena” ”Tykkylumi kaataa runsain määrin puita sähkölinjojen päälle” Viime kuukausina mediassa on ollut runsaasti...
Tutkija: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ehkä pian mahdotonta - 27.2.2006
Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Goddard Institute for Space Studies -tutkimuslaitoksen johtaja James Hansenin mukaan ilmaston lämpeneminen lähestyy rajaa, jonka jälkeen sen pysäyttäminen voi olla...
Tuulivoiman rakennusennätys EU:ssa vuonna 2005 - 20.2.2006
Euroopan unionissa rakennettiin tuulivoimaa ennätystahtiin vuonna 2005. Euroopan tuulivoimayhdistyksen julkaisemien tilastojen mukaan tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvoi 18 prosenttia vuonna 2005...
Aasian-Tyynenmeren kumppanuusohjelma ei vähennä päästöjä merkittävästi - 8.2.2006
Teknologiayhteistyöhön perustuva Aasian-Tyynenmeren kumppanuusohjelma ei leikkaa päästöjä merkittävästi. Tähän tulokseen tuli Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics -tutkimuslaitos...
Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä - 1.2.2006
Munich Re -jälleenvakuutusyhtiön tutkijat ovat seuranneet äärimmäisiä sääilmiöitä 30 vuoden ajan, ja nykyisin näissä tehtävissä työskentelee jo 25 ihmistä. Viime vuosina todistusaineisto...
NASA: 2005 lämpimin vuosi - 26.1.2006
Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n mukaan vuosi 2005 oli lämpimin koskaan mitattu. NASA:n lausunnossa todettiin, että erityisesti arktisilla alueilla oli poikkeuksellisen lämmintä. Mittaukset...
Suomi ostaa kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä - 17.1.2006
Ympäristöministeriö on sijoittanut 2,5 miljoonaa euroa Itämeren alueen hiilirahastoon (Testing Ground Facility, TGF).  Suomi on jo aiemmin sijoittanut rahastoon 1,75 miljoonaa euroa. Rahasto ostaa...
Mielipidetutkimus: Ilmastonmuutos huolestuttaa neljää viidestä suomalaisesta - 9.1.2006
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisen mielipidetutkimuksen mukaan ilmastonmuutos huolettaa paljon tai jonkin verran neljää viidestä suomalaisesta. Suunnittelukunnan Tiedotteita ja...
Vuosi EU:n päästökauppaa - 1.1.2006
EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Vaikka päästökauppamarkkinoilla toimivat yritykset olivatkin käyneet kauppaa jo vuoden 2003 helmikuusta lähtien, merkitsi vuoden 2005 alku...
Hiilen talteenotto ja varastointi onnistui Kanadassa - 30.12.2005
Kanadassa on onnistuttu pumppaamaan viisi miljoonaa tonnia hiilidioksidia suoraan öljynporauskenttään. Hiilidioksidi otettiin talteen Great Plains Synfuelsin hiilitehtaalta Beulahista, North Dakotan...
Pohjois-Atlantin merivirta heikentynyt jo 30 prosenttia - 14.12.2005
Englantilainen tutkimusryhmä on hiljattain julkaissut Nature-lehdessä tutkimuksen, jonka mukaan osat Atlantin merivirrasta ovat heikentyneet jo 30 prosentilla. Ilmastonmuutoksen on jo aiemmin arveltu...
Ilmastojuna nytkähti eteenpäin - 10.12.2005
YK:n ilmastokokous Montrealissa pääsi lopulta sopuun jäljelle jääneistä kiistakysymyksistä myöhään lauantaina aamuyöllä Kanadan aikaa. Monista aiemmista ilmastokokouksista poiketen tällä kertaa iso...
Ministerit saapuivat Montrealiin - 7.12.2005
Montrealin ilmastokokous siirtyi tänään ratkaisevaan vaiheeseen, kun ministerit aloittivat korkean tason neuvottelut. Edellisten puolentoista viikon aikana on käsitelty teknisiä asioita pois alta ja...
Kioton pöytäkirjan jatko paras tae myös hiilimarkkinoiden toiminnalle - 6.12.2005
Montrealin ilmastoneuvottelujen tärkein keskustelunaihe on vuoden 2012 jälkeiset sitoumukset. Tämä on jo neljäs osapuolikonferenssi, jossa samasta aiheesta väännetään kättä. Päätöksillä alkaa nyt...

Sivut