Blogi

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - kansalaisjärjestöjen ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle - 3.3.2019

Kahdeksan eduskuntapuoluetta sitoutui joulukuussa siihen, että Suomi tekee osansa maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Lupauksen ja useimpien puolueiden ohjelmissa ehdotettujen toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä liian iso kuilu.

Järjestöt kirittävätkin puolueita aitoihin ilmastovaaleihin tänään alkavassa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjassa ja ovat laatineet toimenpidelistan 1,5 asteen Suomelle. Jotta Suomen ilmastopolitiikka saadaan 1,5 asteen mukaiseksi, luonnon tulee sitoa enemmän hiilidioksidia kuin ihminen aiheuttaa vuonna 2030.

”Suomessa pitää esimerkiksi päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä, investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen, sekä vähentää metsien hakkuita. Tarvitsemme nyt käyttöön kaikki uskottavasti päästöjä vähentävät keinot, jotka ovat sopusoinnussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kampanjassa ovat mukana Birdlife, Greenpeace, Fingo, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi. Järjestöt ovat esittäneet nykyisille eduskuntapuolueille tarkentavia kysymyksiä, joiden pohjalta tehtävä analyysi puolueiden tämän hetkisistä ilmastokannoista julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

”Ilmastonmuutos uhkaa meille suomalaisille korvaamattomia ja rakkaita asioita. Jos ilmastonmuutosta ei torjuta nyt, kaikki muut hyvät yhteiskunnalliset tavoitteet vesittyvät. Meidän pitää varmistaa, että poliitikot osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja kohtelevat ilmastonmuutosta kriisinä. Seuraavan eduskunnan on mahdollistettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan”, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Korvaamaton-kampanjassa suomalaiset jakavat kuvia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #korvaamaton ja näyttävät poliitikoille, mitä heille korvaamatonta ilmastonmuutos uhkaa. Myös monet tunnetut suomalaiset kannustavat puolueita pikaisiin toimiin ja kertovat, miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on heille tärkeää. Yksi kampanjan tukijoista on presidentti Tarja Halonen.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole luopumista meille tutuista asioista, vaan se on paremman elämän turvaamista sekä meille että seuraaville sukupolville. Suomessa on keinoja ilmastokriisin torjuntaan ja tähän muutokseen tarvittavat resurssit, joten meillä on ainutlaatuinen tilanne näyttää rohkaisevaa esimerkkiä ilmastopäätöksissä”, Halonen sanoo.

Ratkaisuja 1,5-asteen Suomelle - ehdotuspaperi

Lue lisää Korvaamaton-ilmastovaalikampanjasta www.korvaamaton.fi

Lisätiedot

Fingo: Hanna Aho, ilmastoasiantuntija, p. 050 3176686, hanna.aho@fingo.fi

Greenpeace: Olli Tiainen, ilmasto- ja energiavastaava, p. 040-1648606, olli.tiainen@greenpeace.org

SLL: Otto Bruun, suojeluasiantuntija, p. 040-6313399, otto.bruun@sll.fi

WWF Suomi: Mia Rahunen, ilmastoasiantuntija, p. 050 4344972, mia.rahunen@wwf.fi

Korvaamaton-kampanjan koordinaattori: Varpu Sairinen, p. 040-4875391, varpu.sairinen@sll.fi

Edelliset kirjoitukset
Maailma 28. tammikuuta jälkeen? - 1.1.2007
Nyt se on tapahtunut. Ilmastonmuutoksesta on tullut valtavirran asia. Viime vuonna maailmalla ja Suomessa sunnuntaina 28. tammikuuta. Se on kaikkien hyväksymä. Ykkösprioriteetti. Asia, josta on...
Liikennejärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan painavia päätöksiä - 1.12.2006
Liikennejärjestelmien kehittämisellä on merkittävä vaikutus siihen, millaisia liikennepalveluja on saatavissa ja mihin hintaan. Kehittämisellä vaikutetaan siihen, miten toimintamme ja elämänlaatumme...
Christian Aid: Toivoa ilmastonmuutoksen keskellä? - 30.11.2006
Ilmastonmuutos uhkaa miljoonien Saharan eteläpuolella asuvien afrikkalaisten elämää ja toimeentuloa. Tämä on Christian Aid:in viimeisimmän ilmastonmuutosta koskevan raportin pääsanoma. Raportti...
Tutkimus: Ilmastonmuutos hävittää jo eliölajeja - 28.11.2006
Yli 800 tutkimusta kokoavan katsauksen mukaan eläin- ja kasvilajit ovat alkaneet hävitä tai muuttua ilmastonmuutoksen vuoksi luultua aiemmin. Teksasin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ainakin...
Afrikan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle oletettua suurempi - 26.11.2006
YK:n ilmastosopimuksen sihteeristö julkaisi 5.11.2006 raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista, haavoittuvuudesta ja sopeutumisesta Afrikassa. Raportti perustuu muun muassa YK:n ympäristöohjelman ja...
Nairobin kokouksesta rakennuspalikoita jatkoon - 19.11.2006
Nairobin ilmastokokous päättyi tänä iltana laihaan kompromissiin. Kokous ratkaisi viime vuonna Montrealin kokouksessa auki jääneitä kohtia ja vei eteenpäin erityisesti Afrikan maille tärkeitä...
Ilmastonmuutosta yritetään hidastaa myös vähentämällä metsien häviämistä - 17.11.2006
Papua-Uuden Guinean esittämän aloitteen pohjalta edellinen COP Montrealissa päätti esittää, että YK:n ilmastosopimuksen alainen tieteellistä ja teknistä tukea antava SBSTA (Subsidiary Body for...
Annan ja Stern: Päästöjen vähentäminen tukee taloutta - 15.11.2006
YK:n ilmastokokouksen ministeritason osuus alkoi tänään Nairobissa näkyvien hahmojen voimakkailla vetoomuksilla ilmastonsuojelun puolesta. YK:n pääsihteeri Kofi Annan korosti, ettei...
Ilmastonmuutosta ei saatu torjuttua - nyt on sopeuduttava - 14.11.2006
Käynnissä oleva ilmastokokous on lajissaan kahdestoista. Tähän asti kokousten ehdoton ykkösteema on ollut ilmastonmuutoksen hillitseminen eli käytännössä päästöjen vähentäminen. Nyt korkealla...
Nairobin kokous rakentaa Kioton pöytäkirjan jatkosopimusta - 8.11.2006
YK:n ilmastosopimuksen kahdestoista osapuolikokous rinnakkaiskokouksineen käynnistyi maanantaina 6.11. eksoottisissa tunnelmissa Nairobissa. Aikataulujen pito oli aamupäivällä vaikeaa, sillä...
Huomio pääkaupunkiseudun energiankulutukseen - 1.11.2006
Pääkaupunkiseutu, maamme ainoa metropolialue, on valtakunnan mittakaavassa suuri kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Lähes miljoonan asukkaan elämä: asuminen, liikkuminen, toimeentulon hankkiminen...
Brittiraportissa asetetaan ilmastonmuutokselle hintalappu - 31.10.2006
Iso-Britanniassa julkaistiin 30.10.2006 hallituksen tilaama raportti, jonka mukaan ilmastonmuutos voi romahduttaa kansainvälisen talouden, jos mitään ei tehdä. Raportin on laatinut ekonomisti...
Grönlannin jäätiköiden sulaminen kiihtynyt - 27.10.2006
NASA:n tutkijat varoittivat Grönlannin jäätiköiden sulamisvauhdin kaksinkertaistuneen viimeisten viiden vuoden aikana. NASA:n tutkijat analysoivat ensimmäistä kertaa suoria, tarkkoja...
EU:n ja Yhdysvaltojen ilmastodialogissa ei puhuttu Kiotosta - 25.10.2006
EU ja Yhdysvallat neuvottelivat ilmastokysymyksistä Helsingissä 24.–25.10.2006. EU ja Yhdysvallat eivät ole käyneet ministeritason ilmastokeskustelua sen jälkeen, kun Yhdysvallat kieltäytyi...
Kalifornialle päästökatto - 28.9.2006
Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger vahvisti 27.9.2006 Yhdysvaltojen ensimmäisenä osavaltiona suunnitelman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää osavaltion...
Nälkäpäivä-keräys ilmastonmuutokselta suojautumiseen - 21.9.2006
Suomen Punainen Risti kerää nälkäpäivänä varoja tulevien luonnonkatastrofien varalle. Nälkäpäivän erityisteemana on ilmastonmuutos, joka on lisännyt katastrofien riskiä. Luonnonkatastrofien määrän...
Ilmastonmuutos iskee pahimmin maailman köyhiin - 1.9.2006
Hirmumyrskyjä, rankkasateita, tulvia, kuivuutta. Viime vuosina olemme nähneet yhä useampia ja yhä kovempia luonnonkatastrofeja. Tutkijat ovat arvioineet, että lisääntyneiden sään ääri-ilmiöiden...
22 suurkaupunkia sopi päästövähennysohjelmasta - 19.8.2006
22 maailman suurkaupunkia on sopinut toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin käynnistämään Clinton Climate Initiative -ohjelmaan ovat...
Kehitysmaat ja vuoden 2012 jälkeinen ilmastosopimus - 1.8.2006
Kioton pöytäkirjan tultua voimaan ilmastopolitiikan suuntaviivat ovat melko selvät vuoteen 2012 saakka, joten nyt on syytä pohtia, miten siitä jatketaan. Neuvottelijat erityisesti kehitysmaissa eivät...
Alppien jäätiköt voivat sulaa vuosisadan loppuun mennessä - 31.7.2006
Zürichin yliopiston tutkijoiden mukaan Alppien jäätiköt voivat sulaa vuosisadan loppuun mennessä, jos ilmaston lämpenemistä ei hillitä. Geophysical Research Letters -lehdessä julkaistun tutkimuksen...
Yölennot ilmastolle tuhoisimpia - 6.7.2006
Lentoaikojen muuttaminen voisi vähentää lentoliikenteen ilmastolle aiheuttamia haittoja. Brittitutkijoiden Naturessa julkaiseman tutkimuksen mukaan yölennot lisäävät ilmaston lämpenemistä, koska...
Ruokavalinnat, ympäristö ja ilmastonmuutos - 1.7.2006
Jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan valinnoillaan. Yksi iso valinta on ruokavalio. Ekokuluttajan perussäännöt ovat: suosi kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa. Nämä samat säännöt pätevät...
Selvitys: Päästökauppa tehokkain tapa vähentää päästöjä - 27.6.2006
Saksalaisen taloustutkimuslaitoksen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH:n (ZEW) tekemän selvityksen mukaan päästökauppa on tehokkain tapa vähentää päästöjä Euroopan unionissa. WWF:n...
Yritysten päästöt säästöiksi WWF:n hankkeessa - 21.6.2006
WWF:n Päästöistä säästöihin -hankkeella on saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä yritysten toimistoissa. 17 yrityksessä saavutettiin yhteensä yli 3,6 miljoonan euron ja 1 091...
Yhdysvaltain ilmastotutkimusohjelma: lämpötilan pinta- ja satelliittimittausten välillä ei ristiriitaa - 5.6.2006
Yhdysvaltain ilmastotutkimusohjelman mukaan lämpötilan pinta- ja satelliittimittausten välillä ei ole ristiriitaa. Toukokuussa julkaistussa raportissa todetaan, että myös ilmastomallit sopivat yhä...

Sivut